Bli kvalitetsrevisor eller revisjonsleder

Gjennom Kvalitetslederskolen kan du bli godkjent som kvalitetsrevisor og revisjonsleder.

Våre kurs er godkjent av Norsk Sertifisering AS og kan danne det teoretiske grunnlaget for å bli sertifisert