Skolens oppbygging

Med Kvalitetslederskolen kan du bygge på den kompetansen du allerede har, trinn for trinn, eller starte med grunnkurset hvis du ikke har erfaring fra kvalitetsledelse fra tidligere. Du kan ta ett eller flere kurs. Utforsk de ulike titlene og sertifiseringene du kan oppnå nedenfor.

Kvalitetslederskolens oppbygging. Foto.

Bokser merket med 1) i de to nederste kursprogrammene er anbefalt(e) kurs, som kan byttes ut med andre valgfrie kurs. Se utforskeren nedenfor.

Lyseblå bokser merket med 2): Sertifisering er valgfritt. Se forutsetninger i utforskeren nedenfor.

For hvert fullførte kursprogam har du krav på kompetansebevis fra Kiwa. Ønskes i tillegg internasjonal sertifisering gjelder egne krav.

Utforsk kursprogrammene i Kvalitetslederskolen