Bli kvalitetsleder - Sertifisert Quality Manager

Bli kvalitetsleder gjennom Kvalitetslederskolen. Våre kurs er godkjent av Norsk Sertifisering AS og kan danne det teoretiske grunnlaget for å bli sertifisert som Quality Manager.

Etter bestått kursrekke mottar du kompetansebevis fra Kiwa som kvalitetsleder. Du kan også søke om personlig sertifisering.

Slik blir du Quality Manager

For å bli Quality Manager må du fullføre to obligatoriske kurs samt valgfrie kurs tilsvarende 80 Kiwa-poeng. Se nedenfor hvilke du kan velge.

Obligatoriske kurs:

Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse og 
Kvalitetsledelse 2 - Implementering, ledelse og forbedring.

Som valgfrie kurs har du flere spennende valg, se lenger ned på siden.
Vi anbefaler ofte kurs i risikoledelse og kurs i revisjonsledelse, fordi det kan gi deg grunnlaget for 4 personlige sertifiseringer i ett og samme utdanningsløp:

  • Quality Manager
  • Risk Manager
  • Quality Auditor
  • Quality Lead Auditor

Forkortet kurs

Har du allerede lang erfaring fra kvalitetsledelse og kan dokumentere tidligere opplæring? Da kan du bli sertifisert kvalitetsleder i ekspressfart!

Vårt kurs, Kvalitetsledelse 2 - Implementering, ledelse og forbedring, er godkjent av Norsk Sertifisering som forkortet kurs for å bli sertifisert Quality Manager. Hvis du møter kravene til erfaring og tidligere opplæring er dette det eneste kurset du trenger før du kan gå opp til sertifiseringseksamen.  

Godkjente kurs for å bli kvalitetsleder

Hva gjør en kvalitetsleder?

Som Quality Manager, eller kvalitetsleder som vi sier på norsk, har du ansvaret for at kvalitetsstyringssystemet fungere som det skal, slik at bedriften din jobber så effektivt som mulig. Det er altså din jobb å sikre at kvalitetsstyringssystemet er samsvar med ISO 9001, samt imøtekommer juridiske krav, kundekrav og interne krav i bedriften.

Dine ansvarsområder vil variere avhengig av hvilken bransje og sektor du jobber i. Generelt kan vi si at du har ansvar for utarbeidelse, etablering, implementering, koordinering og vedlikehold av kvalitetsprosedyrer, standarder og spesifikasjoner. Overvåkning, rapportering og fokus på kontinuerlig forbedring inngår også i ansvarsområdet.