1 november 2021

Sikrer byggeprosjekter og vedlikehold av bruer

Hardanger bru. Foto.
Foto: Hardanger brua

Det krever tillit å bygge i Norge og aktørene i næringen må forholde seg til et stort antall forskrifter og kvalitetskrav. Kiwa leverer tjenester som sørger for en sikker og kostnadseffektiv byggeprosess og hjelper deg og dine underleverandører med å innfri forventninger til kvalitet og sikkerhet.  

- Ved nye bru- og veiprosjekter er det vesentlig at vi involveres så tidlig som mulig for å redusere risikoen for avvik under produksjon og montasje samt riktig prising i anbudsfasen. Avvik medfører ofte høyere kostnader og at prosjektene tar lenger tid, derfor er alle tjent med at avvik ikke oppstår, forklarer Per Nossen, forretningsutvikler i Kiwa. 

I tillegg til alle nasjonale (NS) og internasjonale (ISO) standarder som gjelder ved broprosjekter har Kiwa god oversikt og inngående kjennskap til tilleggskravene i håndbøkene fra Statens Vegvesen.  

- Det er viktig at entreprenørene får med seg alle disse tilleggskravene slik at konstruksjonen blir i henhold til spesifikasjonene. Dette bidrar til at prosjektene blir gjennomført på en sikker og kostnadseffektiv måte, tilføyer Jan-Arne Johansen, teknisk inspektør i Kiwa og legger til: 

- Dette kan være spesielt avgjørende i prosjekter med mange internasjonale aktører. Derfor er det en ekstra trygghet å benytte Kiwas tjenester tidlig i prosjektet for å sikre at leverandøren følger håndbøkene og prosesskodene i prosjektet. 

Etterslep på vedlikehold 

Brueier, som gjerne enten er kommuner, fylkeskommuner, Staten eller Bane NOR, er pålagt å gjennomføre årlige inspeksjoner og hovedinspeksjoner hvert femte år. Jevnlige inspeksjoner vil danne grunnlaget for vedlikeholdsplaner slik at vedlikeholdet kan tas fortløpende og før det oppstår farer. 

- Det er heldigvis sjelden det skjer ulykker knyttet til konstruksjonen på norske bruer, men det er sannsynligvis et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange anlegg forteller Gry Eian, Leder for inspeksjon i Kiwa og fortsetter:  

- Kiwa utfører inspeksjonertilstandskontroller og skadeanalyser i forbindelse med betongstål, armeringoverflatebehandlingkorrosjonsveis og sammenføyninger. Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt. En slik vurdering danner grunnlaget for gode og kostnadseffektive vedlikeholdsplaner, siden det kan bli veldig dyrt å stenge bruer i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold.  

Tredjepartskontroll og inspeksjon 

Kiwa tilbyr uavhengig tredjepartsverifikasjon, revisjon, kontroll og kvalitetssikring innenfor en rekke områder underveis i prosjektet. Eian fremhever at tredjepartsverifikasjon er avgjørende for å redusere risiko. Det bidrar til å forbedre kvaliteten på design, fabrikasjon, installasjon og oppfølging, samt å redusere antall modifikasjoner og reparasjoner. 

Inspeksjon av overflatebehandling  

Kiwa har mange inspektører som er FROSIO-sertifiserte på Level III i kombinasjon med stål- og sveisinspeksjon.  

- Typiske arbeidsområder for en FROSIO-inspektør er kontroll og oppfølging av overflatebehandling. Det foretas inspeksjoner og kontroller i hele prosessforløpet, fra mottak, gjennom forbehandlingsprosessene, klargjøring av overflate før belegning, belegningsprosess og sluttkontroll, forklarer Eian. 
 
Skadeanalyse og materialtesting 

Eian forteller videre at Kiwa utfører skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader. Hun utdyper: 

- Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre analyser og tester av en rekke materialer. På eksisterende bruanlegg er oppdragene ofte relatert til vurdering av aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner for å sikre anleggets funksjon. Våre inspektører kan bidra til å verifisere at brua fortsatt har den bæreevne, trafikksikkerhet, bestandighet og det visuelle uttrykket den ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak. Og fortsetter: 

- Våre laboratorier benyttes også for å verifisere materialkvalitet der man er i tvil eller hvor det mangler underliggende dokumentasjon eller materialsertifikater. 

Ultralyd av betong 

Ultralyd av betong er en metode som ofte benyttes til flere formål ved inspeksjon av brukonstruksjoner. 

- Med avansert ultralydtesting kan vi avdekke hulrom og skader uhyre effektivt og presist uten å åpne eller skade betongstrukturen, forklarer Bjørnar Meland, direktør for Inspeksjon i Kiwa, og legger til:  

- Vi har også gjort noen nye investeringer innen NDT metoder for å kunne fullt ut tilfredsstille kravene til inspeksjon av spennarmering. Det er stor etterspørsel etter denne typen inspeksjon i Norge og foreløpig få leverandører. Målet er å ha både utstyr og personell klare til oppdrag tidlig i 2022. 

Kalibrering 

Kiwa har nylig investert i Norges mest omfattende system for kalibrering av akselerometer som brukes for bl.a. for å sikre at vibrasjonen i brukonstruksjonen er innenfor toleransekravet. Det nye systemet er en betydelig oppgradering som gir ekstremt nøyaktige målinger og rask leveringstid. 

-  Vi har allerede lang erfaring med å kalibrere et stort og variert utvalg av akselerometer, samt god kjennskap til kravene i ulike bransjer, forteller Kenneth Medalen-Hansen, avdelingsleder for Kalibrering i Kongsberg, og legger til:  

- Ofte kan det oppleves som mer lønnsomt å kjøpe nytt utstyr i stedet for å kalibrere det man har. Med det nye systemet har vi mulighet til å kalibrere akselerometer mye mer kostnadseffektivt, noe som også sparer miljøet. 

Kurs og rådgivning 

Det er ikke bare sikkerheten av selve brukonstruksjonen som er viktig i et byggeprosjekt. Bygg- og anleggsproduksjon innebærer mye farlig arbeid i omgivelser som endrer seg kontinuerlig. For å redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen, må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med HMS, sier Lisbeth Aamodt, Seniorrådgiver i Kiwa og avslutter:  

For å skape en trygg arbeidsplass er både gode HMS rutiner, risikovurderinger og kontroll på kjemikaliene essensielt. Kiwa har lang erfaring innen kursing og rådgivning og tilbyr flere relevante kurs innen HMS og risiko, Kjemikaliehåndtering, Kvalitetledelse og Bærekraft.