Det er viktig å gjøre gode tilstandsvurderinger av bruer både for å sikre at funksjonaliteten opprettholdes på gamle anlegg, men også for at nye prosjekter gjennomføres kostnadseffektivt og i henhold til krav.

Som uavhengig tredjepart kan Kiwa hjelpe bedrifter og selskaper med å:

  • sørge for at broprosjekter gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte
  • tidlig avdekke risiko for mangler og avvik for å unngå kostnader og tap av tid under produksjon og montasje
  • sikre at brokonstruksjonen er i henhold til krav og spesifikasjoner som bidrar til forlenget levetid

Risikoreduserende tiltak

Avvik medfører ofte høyere kostnader og at prosjektene tar lenger tid. Ved å involveres i et prosjekt i tidlig fase kan Kiwa bidra til å redusere risikoen for avvik under produksjon og montasje. Vi kan iverksette nødvendige tiltak slik at det ikke oppstår større skader og kostnadskrevende tiltak senere i prosjektet.

Vedlikeholdsinspeksjoner, tilstandskontroller og skadeanalyser

Kiwa kan vurdere aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner på eksisterende anlegg. Våre inspektører kan avdekke om bruen fortsatt har den funksjonalitet, bæreevne, trafikksikkerhet, bestandighet og det visuelle uttrykket den ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak.

Brueier er pålagt å gjennomføre årlige inspeksjoner og hovedinspeksjoner hvert femte år. Jevnlige inspeksjoner vil danne grunnlaget for vedlikeholdsplaner slik at vedlikeholdet kan tas fortløpende og før det oppstår farer.

Kiwa har god oversikt og inngående kjennskap til alle gjeldende standarder, håndbøker og prosesskoder som gjelder for bruprosjekter.

Vi har tett samarbeid med flere profesjonelle aktører og sammen kan vi levere alt fra enkle inspeksjonsoppdrag til komplette prosjekter som inneholder tilstandsvurdering, prosjektering av utbedringer, anbudsspesifikasjoner, prosjektledelse og faglig oppfølgning av utførende entreprenører.

Aktuelle tjenester

Figur som viser Kiwas tjenester mot bruanlegg.

Hvorfor velge Kiwa?

  • Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering.
  • Kiwa leverer tjenester innen en rekke sektorer; fra bygg og anlegg, olje og gass, infrastruktur og energiforsyning til drikkevann, mat, dyrefôr og landbruk.
  • Selskapet har i en årrekke bistått bedrifter med å forbedre seg og sine produkter og tjenester.
  • Kiwa er en upartisk aktør hvor de ansatte utfører sine arbeidsoppgaver i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter, standarder og øvrige normative dokumenter.