Bioróżnorodność GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P Biodiversity add-on. 

Zapraszamy producentów rolnych do zapoznania się z wymaganiami modułu dodatkowego "Bioróżnorodność" i współpracy z Kiwa Polska. Uprawy rolne jak i obszary poświęcone bioróżnorodności mogą ze sobą współistnieć i służyć wspólnemu dobru.   

 

Produkty powiązane

  • Certyfikat GLOBALG.A.P. SPRING wskaże odbiorcy Twoich produktów, że gospodarujesz zasobami wodnymi zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem środowiska oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.
    Pokaż
  • GLOBALG.A.P. certyfikacja z Kiwa: zmniejsz ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, zwiększ przejrzystość i wspieraj zrównoważone rolnictwo, aby sprostać wymaganiom klientów.
    Pokaż