Wat Kiwa voor u kan doen

U kan de infographic downloaden door er op te klikken.

Eigenschappen bepalen en verstoringen voorkomen

Wij voeren tests uit om onafhankelijk de eigenschappen te bepalen en zo bepaalde eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid en naleving van voorschriften en bepalingen goed te keuren. Dat kan in een laboratorium of op locatie. Deze tests voorkomen ook verstoringen van de dagelijkse activiteiten omdat mogelijke fouten en defecten opgemerkt worden voordat ze schade aanrichten. U hebt bijvoorbeeld zekerheid nodig over de eigenschappen van een materiaal in uw installatie of productiefaciliteit of over de kwaliteit van een lasnaad tussen leidingdelen. Of over de eventuele invloed van uw product op het milieu. Kiwa levert deze kennis voor u en doet de nodige aanbevelingen voor hoogwaardige installaties, onderhoud en beheer van bedrijfsmiddelen.

Alles testen, meten en kalibreren, over de hele wereld

Wij leveren services voor testen, meten en kalibreren in een groot aantal marktsegmenten. We hebben meer dan 100 laboratoria over de hele wereld, wat betekent dat er altijd wel één bij u in de buurt is. Onze labo’s bevinden zich voornamelijk in Europa en grote productielanden in het Verre Oosten. We bieden professionele services in zowel niet-destructief (zonder beschadigen) als destructief testen. Voor onze services kunnen we gebruikmaken van een brede waaier aan testfaciliteiten, materiaal, mogelijkheden en kennis. We gebruiken geavanceerde methodes om verborgen gebreken op te sporen en ons uiterst bekwame personeel interpreteert de resultaten voor u. Dus ongeacht welk object u wilt laten testen en met welk doel: wij weten welke testmethode het beste aansluit bij uw behoeften en welke lokale en/of internationale voorschriften en bepalingen van toepassing zijn. Zo leveren wij u nauwkeurige resultaten.

Onderzoek en ontwikkeling
Om aan uw behoeften te voldoen en ons voor te bereiden op de toekomst doen we veel onderzoek, in nauwe samenwerking met u, onze klant. Dankzij deze gezamenlijke inspanningen kunnen we nieuwe services ontwikkelen en onze testmogelijkheden en -services uitbreiden.

Het testproces

U hebt besloten dat u uw product, een onderdeel of (grond)stof wilt laten testen volgens een bepaalde regeling, misschien wel op basis van bepaalde voorschriften en bepalingen. (Weet u niet zeker of u uw product wilt laten testen? Hier leest u een aantal redenen om u te helpen bij deze beslissing.) Kiwa helpt u door monsters te nemen en alle benodigde tests uit te voeren. Zo krijgt u zinvolle resultaten.