24 oktober 2019

Klant al tien jaar gecertificeerd voor ISO 9001, VCA Petrochemie en Asbestverwijdering

Deze maand slaagde onze klant BAV NV opnieuw voor de audits van ISO 9001, VCA Petrochemie en Asbestverwijdering. Daarmee is BAV NV al tien jaar gecertificeerd voor de drie schema’s bij Kiwa Belgium, een hele prestatie! BAV nv is als bedrijf actief in het verwijderen van asbest op grote en kleine schaal, doorheen België.

De problematiek van Asbest in België

In scholen, huizen of kantoorgebouwen kan men op allerlei plekken asbest tegenkomen. Asbest is een product dat tussen 1945 en 1980 op grote schaal is toegepast – asbest is aanwezig in meer dan 3.500 bouwmaterialen. De populariteit van asbest valt te verklaren door zijn eigenschappen: het is brandwerend en isoleert goed. Maar asbest is een schadelijke stof die de gezondheid kan aantasten als men asbestvezels inademt. Daarom is er sinds 1998 een verbod op het produceren, verhandelen of hergebruiken van asbest.

Sindsdien zijn er in België bedrijven actief in het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen. Om als erkende asbestverwijderaar aan de slag te mogen gaan, moet het bedrijf dat zich wenst te laten erkennen, aan strenge eisen voldoen. Aanvullend kunnen er extra normen, zoals bijvoorbeeld VCA, ISO 9001 etc., worden toegevoegd die een kwalitatieve aanpak aantoonbaar maken.

Wat is nu de inhoud van deze normen?:

  • Asbestverwijdering: met een erkenning als Asbestverwijderaar laat u opdrachtgevers zien dat u voldoet aan de richtlijnen die door de overheid zijn opgelegd in de Codex Boek VI, Titel 4. Hiermee toont u aan dat u asbesthoudende materialen kan verwijderen in veilige omstandigheden en volgens de regels van de kunst.
  • VCA: VCA is een veiligheidsmanagementsysteem bedoeld voor bedrijven die bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Het certificaat is van toepassing in sectoren zoals aannemerij, bouw, industrie en alle werken waar aannemen en veiligheid voorop staan.
  • ISO 9001: ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en opdrachtgevers dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering.
Combinatie audits: gelijktijdig verschillende normen auditeren

Kiwa Belgium steunt op jarenlange ervaring met het certificeren en inspecteren van organisaties in alle economische sectoren. Onze auditoren kunnen zich beroepen op hun uitgebreide expertise m.b.t. het certificeren volgens verschillende normen. Hierdoor kan Kiwa Belgium gelijktijdig verschillende normen inspecteren, waardoor we onze klanten vaak een gecombineerde aanbieding kunnen doen. Bent u bijvoorbeeld al ISO 9001-gecertificeerd, dan kunnen wij de VCA 2017/6.0 tegen een gereduceerd tarief aanbieden.

Offerte aanvragen

Bent u geïnteresseerd en wenst u een offerte aan te vragen? U kan contact opnemen met ons Sales Team op het nummer: +32 (0)3 2590 06 62 of op het e-mailadres be.sales@kiwa.com.