Bouwmaterialen

Het juist gebruiken en toepassen van een groot aantal verschillende materialen is een doorslaggevende factor voor de kwaliteit van een bouwproject. De kwaliteit van de bouwproducten wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd, maar u kunt deze ook aantonen door middel van een productcertificaat. Ter ondersteuning van het certificeringsproces kan Kiwa een groot aantal tests voor u uitvoeren in een van onze gloednieuwe (internationaal erkende) laboratoria. Daarnaast is de juiste aansluiting en montage en het correcte gebruik van bouwmaterialen bepalend om het vereiste kwaliteitsniveau te behalen. Een procescertificaat kan hier zekerheid bij geven.

Kiwa heeft uitgebreide expertise op het gebied van het onafhankelijk monitoren van de kwaliteit en het gebruik van bouwmaterialen zoals hout, beton, staal, glas, dakbedekking, bekleding, isolatie, kunststoffen, asfalt en keramische producten. We zijn ook een aangemelde instantie voor een groot aantal bouwproducten en kunnen u assisteren bij het juist interpreteren van de steeds complexere lokale en Europese regelgeving voor de bouw (waaronder bijvoorbeeld CE-markering).

Filter
Service
Markt
Services
Veilig werken met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Met de Veiligheidsladder, ook bekend als Safety culture ladder (SCL), kunt u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie meten en zo de veiligheidscultuur verbeteren. Het creëren van een intrinsieke verandering van houding en gedrag staat hierbij centraal.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
VCA 2017/6.0-certificering van veiligheidsmanagementsysteem

VCA is een veiligheidsmanagementsysteem bedoeld voor bedrijven die bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico.

Lees meer
Wapeningsconstructie
BRL 0503: Wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk

BRL0503 Buig- en vlechtwerk en gehechtlaste (prefab) wapeningsconstructies

Lees meer
BRL 0504: Mechanische verbindingen van betonstaal

BRL0504 Mechanische verbindingen van betonstaal

Lees meer
Kiwa FPC Beoordeling

Als bedrijf produceert u bouwproducten die conform de CPR (Construction Products Regulation) voorzien dienen te zijn van het CE-label. U dient daarbij het AVCP systeem 3 of 4 te hanteren. Dit systeem betekent dat een genotificeerde instelling als ...

Lees meer
CE Markering ramen en deuren - EN 14351-1

Met de CE-markering op een product verklaart de producent dat de eigenschappen van het betreffende product zijn bepaald op basis van de EN 14351-1. Het aanbrengen van CE markering op ramen en deuren is sinds 1 februari 2010 een wettelijke plicht voor producenten van gevelelementen.

Lees meer
BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton

Met het KOMO (attest-met-)productcertificaat geeft Kiwa een gerechtvaardigd vertrouwen dat de vloerelementen van leveranciers of fabrikanten voldoen aan de in BRL 0203 gestelde eisen en daarmee aan de door de afnemer gevraagde specificaties.

Lees meer
Wereldbol in groen landschap
ISO 14001:2015 Milieumanagement

ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.

Lees meer
Groene wereld MVO
EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-certificering

EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.

Lees meer
Vlarema-keuring - transport van afvalstoffen

Sinds de introductie van het Vlarema op 1 juni 2012 zijn nieuwe bepalingen van toepassing voor de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van gevaarlijke afvalstoffen. Kiwa Belgium is officieel erkend door de OVAM om als onafhankelijke keuringsinstelling het kwaliteitsborgingssysteem te evalueren.

Lees meer
SQAS en ESAD

SQAS (Safety & Quality Assessment System) is een systeem dat toelaat om de kwaliteits-, veiligheids-, security- en milieueffect performance van logistieke service providers of chemische distributeurs (ESAD) te evalueren.

Lees meer
BRL 5070: Vooraf vervaardigde betonproducten

BRL5070 betreft de certificatie van vooraf vervaardigde betonproducten

Lees meer
BRL 2812: Agrarische betonproducten

Onderscheid u op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid met Kiwa's BRL 2812 KOMO certificatie agrarische betonproducten, kijk hier voor informatie!

Lees meer
Auditor op het gebied van windenergie windmolens
Energiemanagement ISO 50001

De norm ISO 50001 stelt uw organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Doordat de norm op dezelfde manier is opgebouwd als de ISO 9001 en de ISO 14001 kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd. Hierdoor komt ook uw energiemanagement in de jaarlijkse verbetercyclus terecht.

Lees meer
SSK 2001 - 2002 voor aluminium schrijnwerk

Kiwa heeft in samenwerking met een aantal belangrijke tenoren uit de sector twee specifieke labels uitgewerkt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van schrijnwerk in aluminium te garanderen: het SSK 2001 en SSK 2002.

Lees meer
SSK 1001-1002 certificering voor PVC schrijnwerkerij

Kiwa heeft in samenwerking met een aantal belangrijke tenoren uit de sector twee specifieke labels uitgewerkt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van schrijnwerk in PVC te garanderen: het SSK 1001 en SSK 1002.

Lees meer
BRL 2813: Bouwelementen van beton

Onderscheid u op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid met Kiwa's BRL 2813 KOMO certificatie bouwelementen van beton, kijk hier voor informatie!

Lees meer
Werknemers in de bouwsector
ISO 45001 Gezond en veilig werken

ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Lees meer
Metingen omgevingsgeluid

Omgevingsgeluid is een factor die u al tijdens de ontwerpfase van een nieuw project voldoende aandacht moet geven om later extra kosten te vermijden. Vinçotte (lid van Kiwa group) beschikt over de nodige erkenningen en over de expertise om omgevingsgeluid te meten en u te adviseren over kostenefficiënte maatregelen die u kunt nemen om omgevingsgeluid zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer
CSC-certificering voor een duurzame betonsector

Met een CSC-certificaat werkt u aan duurzaamheid én verbetert u uw marktpositie. Kiwa is toonaangevend als het gaat om certificeringen in de betonsector.

Lees meer