21 juni 2019

De Verordening 167/2013 voor land- en bosbouwvoertuigen

Vanaf 1 januari 2020 zal de Verordening 167/2013 volledig van kracht zijn voor land- en bosbouwvoertuigen. Dit betekent dat voertuigen vanaf dan enkel kunnen worden ingeschreven op basis van deze verordening, en mits voorlegging van een COC of IGC.

De Europese Verordening 167/2013 is van toepassing op alle fabrikanten van land- en bosbouwvoertuigen, en de productie van componenten en onderdelen. Een erkenning als constructeur COP (Conformity Of Production) is daarbij noodzakelijk.

Hoe kan Kiwa Belgium u hierbij helpen?

Kiwa Belgium is gekwalificeerd voor de certificering binnen de VO 167/2013 en voert de audits uit die horen bij het proces om een erkend constructeur te worden.

Wilt u uw erkenning als constructeur behalen? Lees meer op onze pagina over Land- en bosbouwvoertuigen of neem contact op via het nummer +32 (0)3 259 06 62 of via ons contactformulier.