4 juni 2020

Tauw België 10 jaar gecertificeerd binnen de VEB-norm

Tijdens het voorjaar slaagde onze klant Tauw België voor een hercertificatie-audit binnen de VEB-norm. Hiermee is Tauw België reeds 10 jaar erkend lid van de Vereniging Erkend Bodemsaneringsdeskundigen via Kiwa Belgium! Tauw België is een Europees advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De certificatie binnen de VEB-norm toont aan dan de aangeboden diensten voldoen aan de hoge kwaliteitseisen in het vakgebied van bodemonderzoek en sanering.

Wat is de VEB-norm?

De VEB-norm reikt een kader aan om op een gestructureerde manier te waken over de competenties van de saneringsdeskundigen. Dit is noodzakelijk omdat het wettelijk en technologisch kader snel evolueert en bedrijven moeten kunnen (blijven) voldoen aan de wetgeving.

Een organisatie die de VEB-norm implementeert, verzekert zich van een efficiënte aanpak, en beheerst de risico’s die gepaard gaan met medewerkers die onvoldoende op de hoogte zijn van de laatste evoluties in wetgeving en techniek.

Een van de doelstellingen van VEB is het continu verbeteren van de kwaliteit in de sector. Om dit doel te bewerkstelligen, hebben Kiwa Belgium en VEB samen een kwaliteitsnorm ontwikkeld die u hier kan raadplegen. De norm schenkt aandacht aan de kennis over de meest recente wetgeving, de beheersing van technieken, aan opleiding en kwalificatie, etc.

Verloop van het certificatieproces

Alle leden van de VEB worden jaarlijks geauditeerd. Tijdens de audit gaan we na of de organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden in de norm. Vervolgens worden deze bevindingen vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft de organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa het VEB certificaat uit. Dit certificaat is drie jaar geldig, waarna een hercertificatie wordt gestart.

Bent u geïnteresseerd?

Contacteer ons gerust even voor meer toelichting rond de norm, of een vrijblijvende offerte via het e-mailadres be.info@kiwa.com, of op het telefoonnummer +32 (0)3 259 06 60.