8 juli 2019

Aanpassing van de frequentie van het medisch toezicht

Op 11 juni 2019 werd het Koninklijk Besluit van 14 mei 2019 gepubliceerd. Hierdoor verandert de Belgische wetgeving inzake het arbeidsgezondheidsonderzoek voor werknemers.

Voor bedrijven en organisaties die gecertificeerd zijn volgens de VCA-norm, of als Asbestverwijderaar, kan dit van impact zijn als ze werknemers in dienst hebben die onderworpen zijn aan het medisch toezicht. Het medisch toezicht is namelijk een aspect dat ook aan bod komt wanneer een auditor van Kiwa Belgium bij u langs komt voor een VCA- of een Asbest audit.

Wat betekent deze wetsverandering voor bedrijven?

Werknemers die onderworpen zijn aan het medisch toezicht, werden tot nu toe jaarlijks op medisch onderzoek gestuurd. Deze jaarlijkse frequentie wordt nu gewijzigd in functie van het risico gebonden aan het uitgeoefende beroep.

Met andere woorden, het periodieke gezondheidstoezicht wordt vanaf nu opgesplitst in twee fasen:

  • Een periodiek medisch onderzoek uitgevoerd door de arbeidsarts (twaalf maanden na een voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer);
  • Aanvullende medische handelingen die zullen worden uitgevoerd ofwel door de arbeidsarts zelf, ofwel door de verpleegkundigen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Het Koninklijke Besluit voorziet een tabel (bijlage I.4-5) waarin u de correcte frequentie van het medisch toezicht kan terugvinden, op basis van de aard van het risico.

Meer informatie?

Uitgebreide technische informatie over de wetsverandering kan u terugvinden op de website van Prebes, of in het Belgisch Staatsblad zelf. U kan ook contact opnemen met Kiwa Belgium via het contactformulier of op het telefoonnummer: +32 (0)3 259 06 60.