Managementsystemen

U wilt succesvol zijn in uw markt en aan de steeds veranderende eisen van uw klanten voldoen. Dat vereist duidelijk gedefinieerde processen en voortdurende verbetering, van de ontwikkeling tot de verkoop. Een kwaliteitsmanagementsysteem dat internationaal en/of door de markt geaccepteerd wordt, brengt alle belangrijke informatie binnen het bedrijf samen en verbetert de bedrijfsactiviteiten in het algemeen. Het draagt bij aan het bewustzijn van medewerkers binnen uw organisatie, over wat ze doen, hoe en wanneer ze het doen en waarom ze het op een bepaalde manier doen. Zo zorgt dit systeem voor transparantie, efficiëntie, tevreden medewerkers, een betere risicobeoordeling en -beheersing, meer tevreden klanten en meer winst. Met managementsystemen kunt u uw kwaliteitsbeheer systematisch verbeteren, evenals uw inspanningen op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid, gezondheid, veiligheid en industriespecifieke onderwerpen. Kiwa begeleidt u tijdens het hele proces, van het verzamelen van informatie tot het uitgeven van het certificaat.

Filter
Service
Markt
Services (28 resultaten)
Veilig werken met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Met de Veiligheidsladder, ook bekend als Safety culture ladder (SCL), kunt u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie meten en zo de veiligheidscultuur verbeteren. Het creëren van een intrinsieke verandering van houding en gedrag staat hierbij centraal.

Lees meer
Trein die snel voorbij rijdt
International Railway Industry Standard (IRIS)-certificering

International Railway Industry Standard (IRIS)-certificering via Kiwa: beheer uw branchespecifieke kwaliteitsprocessen, concurreer in een veeleisende markt en verhoog uw winst.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
VCU certificaat: veilig en gezond werken uitzendorganisaties

Bemiddelt u als uitzendorganisatie in risicovolwerk of werk in risicovolle werkomgevingen? Met een VCU-certificaat laat u zien dat uw organisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt.

Lees meer
Aan het werk met mobiel
ISO 27001 certificering van managementsystemen voor informatiebeveiliging

ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.

Lees meer
VEB - Vereniging van Erkende Bodemdeskundigen

Kiwa heeft een norm opgesteld voor de Vereniging van Erkende Bodemdeskundigen die verdere kwaliteitsborging door een kwaliteitscharter en externe audits moet toelaten. Er wordt hierbij aandacht besteed aan ethisch gedrag, competentie van de werknemers en kennis van technieken en wetgeving.

Lees meer
veevoeder
GMP+

GMP+ is de standaard in de diervoederindustrie voor veilig diervoeder. Laat u certificeren door Kiwa.

Lees meer
CE Markering ramen en deuren - EN 14351-1

Met de CE-markering op een product verklaart de producent dat de eigenschappen van het betreffende product zijn bepaald op basis van de EN 14351-1. Het aanbrengen van CE markering op ramen en deuren is sinds 1 februari 2010 een wettelijke plicht voor producenten van gevelelementen.

Lees meer
Wereldbol in groen landschap
ISO 14001:2015 Milieumanagement

ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.

Lees meer
Groene wereld MVO
EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-certificering

EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.

Lees meer
FSSC 22000

Verkrijg de FSSC 22000-certificering voor uw voedselveiligheidssystemen met Vinçotte (lid van Kiwa group). .

Lees meer
Weg met verkeer in een landschap met water
ISO 39001 Management Veiligheid Wegverkeer

De internationale standaard ISO 39001:2012 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor verkeersveiligheid (Road Traffic Safety (RTS)).

Lees meer
Medisch ziekenhuis met patiënt
ISO 13485 kwaliteitscertificering medische hulpmiddelen

Leveranciers van medische hulpmiddelen en aanverwante diensten kunnen met certificering volgens de internationale norm ISO 13485 laten zien dat ze voldoen aan geldende regelgeving. Een ISO 13485 certificaat van Kiwa creëert vertrouwen en garandeert kwaliteit.

Lees meer
Auditor op het gebied van windenergie windmolens
Energiemanagement ISO 50001

De norm ISO 50001 stelt uw organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Doordat de norm op dezelfde manier is opgebouwd als de ISO 9001 en de ISO 14001 kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd. Hierdoor komt ook uw energiemanagement in de jaarlijkse verbetercyclus terecht.

Lees meer
BVBO kwaliteitscharter

De Belgische Vereniging van BewakingsOndernemingen (BVBO) heeft in samenwerking met Kiwa een kwaliteitscharter ontwikkeld en ingevoerd waarmee zij duurzaam streeft naar een hoger kwaliteitsniveau voor de sector.

Lees meer
Cosmetica: allerlei kleuren lippenstift
ISO 22716 Good Manufacturing Practices (GMP) Cosmetica

De ISO 22716 is een internationale norm die voorschriften bevat voor systematische en organisatorische productveiligheid en kwaliteitscontrole bij de productie van cosmetica.

Lees meer
vis slachten
Marine Stewardship Council (MSC)

MSC Chain of Custody-certificering bij Kiwa: bewijs de traceerbaarheid van uw producten, ondersteun duurzame viskweek en gezonde oceanen, en voldoe aan klanteisen.

Lees meer
ISO 27701 Certificering Privacy Informatie Management Systeem
ISO 22301 certificering Business Continuity Management (BCM)

Met certificering volgens de norm ISO 22301 voor Business Continuity Management (BCM) beschermt u uw organisatie tegen risico’s die de operationele bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Certificeringsspecialist Kiwa kan u helpen met implementatie en onafhankelijke toetsing van de norm.

Lees meer
CO2 Prestatieladder

Vanuit de maatschappij groeit de vraag naar bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2 productie te kennen en te verminderen.

Lees meer
Corona
Kiwa keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen

De uitbraak van corona COVID-19 heeft wereldwijd grote gevolgen voor de manier waarop mensen werken, recreëren en hun sociale leven inrichten. Na de gehele of gedeeltelijke lockdowns van voorjaar 2020 pakken organisaties de draad weer op. Kiwa’s keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen helpt daarbij.

Lees meer
Werknemers in de bouwsector
ISO 45001 Gezond en veilig werken

ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Lees meer
Lassen Productie
EN ISO 3834-certificaat: hét kwaliteitskeurmerk voor smeltlassen

EN ISO 3834-certificaat: kwaliteitskeurmerk voor smeltlassen

Lees meer
Rij auto's op de parkeerplaats
IATF 16949:2016-certificering kwaliteitsmanagementsysteem

IATF 16949-certificering via Kiwa: verbeter uw processen, bescherm uw reputatie en word onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketen voor de auto-industrie.

Lees meer
Boomgaard
GLOBALG.A.P.-certificering

GLOBALG.A.P.-certificering bij Kiwa: verlaag uw voedselveiligheidsrisico’s, verhoog uw transparantie en ondersteun duurzame landbouw om te voldoen aan klanteisen.

Lees meer