Opleidingen

De kwaliteit van opleiding is niet alleen afhankelijk van de professionele kwalificaties en onderzoeksvaardigheden van een leraar. Kwaliteitsborging is een belangrijk aspect in alle lagen van de opleidingssector. Met de steun van Kiwa creëren ambitieuze onderwijsinstellingen hun eigen, betrouwbare systemen voor kwaliteitsborging. Dit soort geïntegreerde systemen helpt bijvoorbeeld bij het vermijden van ad-hocbeslissingen die misschien op de korte termijn een positief effect hebben, maar die niet noodzakelijkerwijs bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de lange termijn. Resultaten worden sneller bereikt als het management en de leraren zich richten op een effectieve werkwijze om de kwaliteit te verhogen. Certificering is niet alleen een motivatie voor de medewerkers, maar het geeft studenten en anderen ook een indicatie van de sterke en zwakke punten van een school.

Lees bij Kiwa Training meer over de educatieve programma's van Kiwa voor een groot aantal markten.

Filter
Service
Markt
Services
KMO Portefeuille

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve web toepassing waarlangs ondernemers subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Lees meer
Groene wereld MVO
EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-certificering

EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.

Lees meer
Werknemers in de bouwsector
ISO 45001 Gezond en veilig werken

ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Lees meer