7 februari 2020

Erkende Dienstverlener worden voor de KMO-Portefeuille

Een erkende dienstverlener worden voor de KMO-Portefeuille, is dat een meerwaarde voor uw bedrijf? Als u het statuut van Erkende Dienstverlener behaalt, dan kunnen uw klanten genieten van een subsidie als ze bij uw organisatie komen aankloppen voor een opleiding, of voor advies. Dit is een belangrijke incentive om potentiële klanten aan te trekken. U kan uw expertise vorm geven in gespecialiseerde trainingen of advies op maat – zo trekt u meer klanten aan!

Wat is de KMO-Portefeuille?

De KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel voor ondernemers die de kwaliteit van hun bedrijf wensen te verbeteren - bijvoorbeeld door een communicatieplan te leren uitschrijven. Kleine en Middelgrote Ondernemingen krijgen financiële steun als ze opleidingen volgen of advies inwinnen bij een erkende dienstverlener.

Kom ik in aanmerking om een erkende dienstverlener te worden?

Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan u alle nodige informatie terug vinden over de KMO-Portefeuille. Hieronder zetten wij graag de belangrijkste zaken voor u op een rij:

De Algemene Voorwaarden staan als volgt gedetailleerd op deze pagina van het VLAIO:

 • In het bezit zijn van een ondernemingsnummer;
 • In het bezit zijn van een rekeningnummer in SEPA-formaat;
 • Geen auditbureau zijn;
 • Voldoen aan de kmop-norm, een door de Vlaamse overheid vastgelegd aantal specifieke voorwaarden waaraan de dienstverlener moet voldoen.

Deze voorwaarden zijn onder meer: 

  • Activiteit
  • Ervaringsbewijs inzake de verleende diensten
  • Klantentevredenheid
  • Kennis van de kmo-portefeuille
  • Integriteit

De registratie voor de diensten waarin u actief wenst te zijn, vraagt u online aan (opleiding / advies). U krijgt vervolgens toegang tot de beveiligde pagina’s van een dienstverlener als u het juiste gebruikersrecht hebt. Vervolgens krijgt u toegang tot uw eigen tool, waarin u uw registraties kan beheren. Een belangrijk aspect van de erkenningsprocedure is de verklaring op eer: u dient deze te ondertekenen en terug te sturen naar het VLAIO. Pas nadien kan de erkenningsprocedure gestart worden. Na deze online registratie moet u een audit doorlopen volgens de KMOP norm.

Wat kan Kiwa voor mij betekenen?

Kiwa Belgium is als auditbureau aangesteld om uw bedrijf te auditeren volgens de KMOP-norm. Zodoende treedt Kiwa Belgium op als onafhankelijke partner in uw erkenningstraject. Kiwa Belgium beschikt over gekwalificeerde auditoren die over uitgebreide ervaring beschikken met het auditeren binnen de KMOP-norm.

Tijdens de audit komen verschillende aspecten aan bod, zoals de activiteiten die u aanbiedt als dienstverlener, bewijs van ervaring en beheer van competenties, kennis van de kmo-portefeuille etc.

De regeling voor startende dienstverleners

Startende dienstverleners die minder dan drie jaar actief zijn, en over minder dan 20 KMOP-dossiers beschikken, kunnen worden vrijgesteld van de vereisten ‘bewijs van ervaring’ en ‘klantentevredenheidspeiling’. Dit kan echter enkel onder de voorwaarde daarvoor zijn dat de opvolgingsaudit uiterlijk 2 jaar na de publicatiedatum van de registratie op de website van de kmo-portefeuille.  Voor de andere bedrijven die geen starters zijn, zal er een audit om de vijf jaar plaats vinden.

Uitzonderingen: het ISO 9001-certificaat, het WSE-certificaat en leden van IAB, BIBF of IBR

 • Bedrijven die reeds in het bezit zijn van een ISO 9001-certificaat, kunnen worden vrijgesteld van een aantal modules die normaal gezien aan bod komen tijdens de audit.

Wist u dat Kiwa Belgium ook audits uitvoert binnen de ISO 9001-norm? Indien u dat wenst, kan u gelijktijdig voor de ISO 9001- en de KMOP-norm worden geauditeerd. Hierdoor kan u genieten van een tijdsvermindering, wat de kostprijs van de audit verlaagt.

 • Dienstverleners die over een WSE Certificaat beschikken (Werk en Sociale Economie) kunnen worden vrijgesteld.
 • Ook bedrijven die lid zijn van IAB, BIBF of IBR kunnen vrijgesteld worden van een aantal modules. De specifieke vrijstellingen zijn opgenomen in de KMOP-norm.

Interesse?

Wenst u uw erkenning te halen als dienstverlener? Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op het telefoonnummer +32 (0)3 259 06 60. Ook voor vragen kan u terecht op het e-mailadres be.info@kiwa.com, of in het online contactformulier.