Energie- en stroomopwekking

Bij het opwekken van warmte en elektriciteit komt u voor heel wat uitdagingen en potentiële gevaren te staan. Stroom kan uit een steeds groter aantal bronnen worden opgewekt, inclusief conventionele fossiele bronnen zoals aardgas, niet-conventionele bronnen zoals biogas of waterstof, en hernieuwbare energiebronnen zoals groot- en kleinschalige zonne- en windinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties.

De veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en duurzame impact van uw producten zijn onmisbaar om te slagen in de markt.

Door de elektrische veiligheid van afzonderlijke componenten te inspecteren, testen en certificeren, evenals de grid-integratie van productie-eenheden die energie aan het wereldwijde elektriciteitsnet leveren, bieden we u echte toegevoegde waarde. Om de robuustheid van uw producten te bewijzen, kunnen we uitgebreide milieutests uitvoeren. Wij ondersteunen u bij het opstellen van risicogebaseerde onderhouds-, moderniserings- en investeringsplannen. Als wereldwijd opererend bedrijf bieden wij u toegang tot internationale certificeringsprocedures.
Filter
Service
Markt
Services (94 resultaten)
Quali-SIL: een stap richting naar veiligheid en efficiëntie

Ontdek Quali-SIL: Uw weg naar veiligheid en efficiëntie. Leer waarom functionele veiligheid cruciaal is en hoe SIL verder gaat dan de (petro)chemische industrie. Bereid u voor op een hoog niveau van expertise en behaal het 'Quali-SIL' certificaat voor effectieve risicobeheersing.

Lees meer
Evaluatie van de restlevensduur (RLA)

Beoordeel de restlevensduur van cruciale componenten blootgesteld aan corrosie, erosie en kruip. Onze gekwalificeerde inspecteurs bieden uitgebreide verslagen en betrouwbaarheidsaanbevelingen voor uw infrastructuur.

Lees meer
Screenshot video: Affakkelen waterstof
Keuring van masten, fakkels en schouwen

Grondige Keuring van Masten, Fakkels en Schouwen - Ontdek Onze Gepersonaliseerde Oplossingen en Resultaten. Belangrijk voor Langdurige Betrouwbaarheid.

Lees meer
Risk-based inspection

Vinçotte (lid van Kiwa group) optimaliseert veiligheid met risk-based inspection en ViA-tool voor efficiënte gegevensbeheer. Kies voor een risico-gebaseerde inspectiestrategie.

Lees meer
Stabiliteitscontroles en technische expertises

Vinçotte (lid van Kiwa group) levert onmisbare stabiliteitscontroles en technische expertises voor uw bouwproject. Wij waarborgen conformiteit met geldende normen en bieden onafhankelijke expertise van ontwerp tot renovatie en na schadegevallen.

Lees meer
Materialen - drukapparatuur

Vinçotte (lid van Kiwa group): Experts in materiaaltests, analyses en controles. Verkrijg conformiteitscertificaten met onze ervaren ingenieurs en waarborg de integriteit van uw drukapparatuur.

Lees meer
Brandveiligheid - preventie en risicoanalyse

Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u met het op punt stellen van uw evacuatieoefeningen, voert een risicoanalyse uit en geeft vorm aan uw brandveiligheidsprocedures. Dankzij onze analyse beschikt u over een globale oplossing voor brandveiligheid en voldoet zo aan alle wettelijke voorschriften.

Lees meer
Patiënt krijgt advies
Technische bijstand gerechtsexpertises

Wanneer er tijdens een gerechtelijke procedure rond bouwgeschillen of bouwschade een gerechtsexpert wordt aangesteld om uitsluitsel te geven, kan deze een beroep doen op Vinçotte (lid van Kiwa group) om als onafhankelijke partner technische bijstand te leveren.

Lees meer
99/92/EG (ATEX-137) - Richtlijn betreffende het explosieveiligheidsdocument en het zoneringsdossier

Wilt u het explosiegevaar in uw onderneming laten onderzoeken en maatregelen nemen om dit tot een minimum te beperken? Of heeft u een explosieveiligheidsdocument nodig voor uw zoneringsdossier? Vinçotte (lid van Kiwa group) experten doen onderzoek ter plaatse om uw personeel en uw onderneming te beschermen tegen explosies. Wij onderzoeken, keuren, certificeren en staan u bij met oplossingsgericht advies.

Lees meer
Veilig werken met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Met de Veiligheidsladder, ook bekend als Safety culture ladder (SCL), kunt u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie meten en zo de veiligheidscultuur verbeteren. Het creëren van een intrinsieke verandering van houding en gedrag staat hierbij centraal.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
Een wereld bol met een natuurlijke achtergrond
Review van levenscyclusanalyse (LCA)

Ontdek onze deskundige LCA-review bij Vinçotte (lid van Kiwa group). Wij helpen bedrijven hun milieu-impact te verminderen en positieve resultaten te benutten in marketingcampagnes. Persoonlijke aanpak, heldere feedback.

Lees meer
NDO inspecties op draaiende machines: MT PT VT UT RT onderzoek

Optimaliseer Machineveiligheid met NDO Inspecties - Vinçotte (lid van Kiwa group) biedt deskundige inspecties op draaiende machines (MT PT VT UT RT). Voorkom dure herstellingen en schadegevallen. Ontvang persoonlijke oplossingen en resultaten.

Lees meer
Snijden door middel van lasers
Corrosie- en erosiemapping met 3D-lasertechniek

Vinçotte (lid van Kiwa group) biedt geavanceerde corrosie- en erosiemapping met 3D-lasertechniek voor nauwkeurige metingen van wanddiktes en materiaaldegradatie. Efficiënte, snelle scans met constante precisie.

Lees meer
Manueel ultrasoon onderzoek op lassen in roestvrij staal

Ontdek onze aangepaste oplossingen voor nauwkeurige resultaten in lastechnologie. Lees meer over de uitdagingen en beperkingen van deze geavanceerde techniek voor kwaliteitsborging.

Lees meer
Keuring en risicoanalyse van bliksembeveiliging

Om hoogbouw te beschermen tegen blikseminslagen, worden vaak bliksembeveiligingsinstallaties geplaatst. Ook deze zijn onderworpen aan constructievoorschriften. Vinçotte (lid van Kiwa group) analyseert voor u de mogelijke gevaren, staat u bij met advies en keurt en certificeert. Onze fysici bekijken welke bliksembeveiligingsmethode u het best toepast. Hun bevindingen koppelen ze vervolgens aan de juiste constructie- en montagetechnieken.

Lees meer
Gammaspectrometrie

Het vervoeren en lozen van radioactieve stoffen is nooit zonder risico. Het is belangrijk dat de activiteitsconcentratie van deze stoffen goed gemonitord wordt om de veiligheid te kunnen garanderen. Wanneer u de wettelijke vastgelegde grenzen overschrijdt, bent u verplicht om hiervan aangifte te doen of een vergunning aan te vragen. Voor al deze controles en diensten is Vinçotte (lid van Kiwa group) uw ideale partner.

Lees meer
Aan het werk met mobiel
ISO 27001 certificering van managementsystemen voor informatiebeveiliging

ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.

Lees meer
QA-audits en QA-monitoring

Verzekert u van wettelijk conforme materialen met Vinçotte's (lid van Kiwa group) QA-audits en monitoring. Wij beoordelen kwaliteitssystemen op Europese regelgeving, bieden gepersonaliseerde oplossingen en controleren constructieconformiteit van ontwerp tot oplevering.

Lees meer
Inspecteur op de werkvloer
Vendor inspection shop services

Verzeker Conformiteit: Onze inspectiediensten garanderen dat uw wereldwijde bestellingen voldoen aan regelgeving. Schakel ons in voor uw gemoedsrust.

Lees meer
Risicoanalyse niet-ioniserende elektromagnetische straling

Elk elektrisch apparaat, thuis of in een industriële omgeving, is een bron van niet-ioniserende elektromagnetische straling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die elektromagnetische velden een gezondheidsrisico inhouden. De codex over welzijn op het werk bepaalt dat de werkgever die specifieke risico’s moet laten analyseren.

Lees meer
Technisch advies voor een gefaseerde uitvoering van werken

Indien u werken uitvoert die een ingrijpende invloed hebben op de stabiliteit van uw dragende structuren dan doet u er goed aan om u te laten bijstaan door experten van Vinçotte (lid van Kiwa group).

Lees meer
Stabiliteitsanalyse na brandschade

Heeft uw constructie brandschade en weet u niet of er hierdoor problemen met de stabiliteit zijn ontstaan? Vinçotte (lid van Kiwa group) onderzoekt uw gebouw en stelt een rapport op waarin we gedetailleerd de schade in kaart brengen en u adviseren over de meest kostenefficiënte maatregelen die u kunt nemen om ze te herstellen.

Lees meer
Wateranalyse

Als uitbater van een waterbehandelingsinstallatie bent u verplicht om uw materieel regelmatig te laten keuren en de kwaliteit van uw water en uw technieken te laten onderzoeken. U kunt hiervoor een beroep doen op Vinçotte (lid van Kiwa group) die als EDTC over de nodige erkenningen beschikt. Daarnaast hebben wij de expertise in huis om ook buiten het wettelijke kader controles en ontledingen uit te voeren, bijvoorbeeld bij de uitbating van stroomgeneratoren. Als onafhankelijk bedrijf dat niet gebonden is aan leveranciers van producten of toestellen geven wij een objectief advies om het veilig en efficiënt gebruik van uw installatie te optimaliseren.

Lees meer