Wat Kiwa voor u kan doen

Kwaliteit, geloofwaardigheid en conformiteit

U kan deze infographic downloaden door er op te klikken.

Onze certificaten en rapporten leveren het betrouwbare, objectieve en internationaal erkende bewijs dat u aan alle kwaliteitsnormen voldoet. Bovendien geeft het uw bedrijf een langdurige motivatie om deze kwaliteit te behouden. Certificering kan een krachtig hulpmiddel zijn voor meer geloofwaardigheid, om te laten zien dat uw product, service, (management)systeem of medewerkers aan de verwachtingen van uw klanten voldoen. In sommige gevallen is certificering zelfs vereist volgens de wet of een contract. Wij helpen u om de kwaliteitswaarden van uw bedrijf zichtbaar te maken, zodat u een positief verschil kunt maken in uw (internationale) markt. Overheidsinstanties erkennen de Kiwa-certificaten en -rapporten als een betrouwbaar bewijs dat u de Europese wet- en regelgeving naleeft.

Meer dan een certificaat

De services van Kiwa gaan verder dan alleen het uitgeven van certificaten. Op uw verzoek kan Kiwa, in samenwerking met onafhankelijke experts, inspecties en onderzoek uitvoeren op het gebied van risicomanagement, milieuwetgeving, de werkomgeving en veiligheidskwesties met betrekking tot uw producten en services. Onze gecombineerde kennis van de wet- en regelgeving en de technologie leidt tot een onpartijdig en gedegen evaluatie die uw verwachtingen en de vereiste norm zal overtreffen. Met Kiwa weet u zeker dat uw organisatie voorbereid is op de toekomst.

Het certificeringsproces

U hebt besloten dat u uw product, proces, service, (management)systeem of personen wilt laten certificeren volgens een bepaalde certificeringsregeling. (Weet u het nog niet zeker? Hier vindt u de voordelen van certificering.) Kiwa helpt u van begin tot eind: van de aanpassing van uw bedrijf tot het uitgeven van het certificaat. 

Voordat het zover is, moeten er een aantal stappen worden gezet.