Wat is certificering?

Wat is certificering?

Certificering verwijst naar de bevestiging van bepaalde kenmerken van een object (een product), proces, persoon of organisatie. In de meeste gevallen wordt deze bevestiging geleverd in de vorm van een externe controle, beoordeling of audit. Een geaccrediteerd of geautoriseerd persoon of bureau beoordeelt en verifieert dus de eigenschappen, kenmerken, kwaliteit, kwalificatie of status van iets of iemand en levert een certificaat af bij wijze van schriftelijke verklaring dat ze aan de normen voldoen. De beoordeling en verificatie zijn in overeenstemming met de vastgestelde eisen of normen.