2 juli 2020

De Automotive Retail Standards: een meerwaarde voor uw automerk

Een homogeen merkimago uitstralen: geen eenvoudige opdracht, maar wél van essentieel belang voor uw organisatie. Een homogeen merkimago benadrukt de kwaliteit en de luxe van de voertuigen die u verkoopt, en verbetert uw marktpositie. Maar hoe zorgt u er voor dat alle concessies die tot uw distributienetwerk behoren, eenzelfde merkimago uitdragen naar de klanten en dealergroepen?

De Kiwa Retail Standaarden zijn speciaal ontworpen om grote automerken te helpen met deze uitdaging: aan de hand van vastgelegde criteria worden de concessies die tot uw distributienetwerk horen, getoetst en bijgestuurd indien nodig.

Wat is een Retail Standard?

De Retail Standard is een kwaliteitsstandaard voor uw automerk. Wij voeren audits uit, trainen en begeleiden uw teams bij het opzetten en onderhouden van uw kwaliteitscriteria om een optimale klantentevredenheid te kunnen garanderen.

  • U kan de kwaliteitscriteria zelf opstellen en wij voeren de audits uit volgens deze checklist
  • Of wij helpen u bij het opstellen van een kwaliteitsplan en voeren vervolgens de audits uit

De kwaliteitscriteria hebben betrekking op diverse elementen, zoals de algemene uitstraling van de ontvangstruimte, de signalisatie, de presentatie van accessoires, de uitrusting van het magazijn, de werking van de carrosserie etc. U kan zelf bepalen wat van belang is voor uw automerk.

Hoe verlopen de audits volgens de Retail Standards?

Onze auditoren komen langs in de concessie en voeren een audit uit om na te gaan of de vastgestelde kwaliteitscriteria worden gerespecteerd. Deze audit kan jaarlijks plaats vinden, maar ook twee- of driejaarlijks, naargelang de behoeften van uw automerk. De auditbevindingen worden in een rapport vastgelegd en naar u gecommuniceerd; indien er verbeteringsmogelijkheden zijn, zullen onze auditoren dit ook aangeven.

Kiwa Belgium als uw partner

Kiwa Belgium is uw ideale partner als inspecterende partij:

  • Wij voeren reeds velen jaren audits uit binnen de Retail Standards voor verschillende grote automerken
  • Dit doen wij zowel in België als in Nederland en Frankrijk
  • Onze auditoren steunen op hun jarenlange expertise en hebben zelf allemaal een achtergrond in de Automotive-sector
  • Als inspecterende partij hanteren wij een objectieve en onpartijdige aanpak – zodoende kunnen wij een omvangrijk distributienetwerk op een heldere manier begeleiden en structurele verbeteringen doorvoeren.

Via de Retail Standards verbetert u uw marktpositie en onderscheidt u zich van de concurrentie: uw klanten kunnen overal in België een concessie binnen stappen, en dezelfde kwaliteit en luxe ervaren. Een echte troef voor uw merk!

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van kwaliteitscriteria voor uw automerk? Neem dan contact op met ons team via be.sales@kiwa.com, of op het telefoonnummer: +32 (0)3 259 06 60. Wij begeleiden u graag in het traject.