18 april 2018

CSC- certificering voor een duurzame betonsector

Met een CSC-certificaat werkt u aan duurzaamheid én verbetert u uw marktpositie. Kiwa toonaangevend als het gaat om certificeringen in de betonsector.

De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton. Met het hiervoor, mede door Kiwa, ontwikkelde CSC-keurmerk kunt u als producent laten zien dat u actief bezig bent met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Met een CSC-certificaat van Kiwa werkt u aan duurzaamheid én verbetert u uw marktpositie.

Met een CSC-certificaat maakt u als producent voor uzelf en uw afnemers zichtbaar én meetbaar dat uw producten en de grondstoffen die u daarvoor gebruikt van verantwoorde herkomst zijn. Het CSC-keurmerk is een vervolg op Beton Bewust, de standaard waarvan Kiwa in 2012 een van de initiatiefnemers was. De certificering sluit aan op duurzame bouw-graadmeters als LEED en BREEAM en past in duurzame ontwikkeling zoals die is verwoord in ISO 26000 en de milieustandaard ISO 14001. Het CSC-keurmerk werd begin 2017 geïntroduceerd.

Voor wie ?

Het CSC-certificeringstraject van Kiwa is bedoeld voor organisaties in de betonsector die zich inspannen om:

 • De duurzame prestaties van betonmortels, prefab beton, betonproducten, cement en toeslagmaterialen te bevorderen en continu te verbeteren;
 • Verantwoorde productie in de keten te stimuleren;
 • Duurzame initiatieven in de betonbranche transparanter te maken;
 • Leiderschap te tonen in de verduurzaming van de betonketen;
 • Hun producten gewaardeerd te krijgen in rating systemen als LEED, BREEAM, DGNB, GreenStar, HQE, BES 6001 etc.;
 • Gewaardeerd te worden bij ‘groene aanbestedingen’;
 • De publieke opinie over de betonsector te verbeteren.

Wanneer is het nodig?

Het CSC-certificaat biedt producenten tastbaar bewijs om te delen met klanten, aandeelhouders en andere stakeholders. Wereldwijd worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan duurzaamheid, waardoor CSC-gecertificeerde bedrijven in het voordeel kunnen zijn in offerte- en aanbestedingstrajecten.

Milieu- en sociaaleconomische impact

De impact op het milieu (CO2 footprint) is een wezenlijk onderdeel van de CSC-richtlijn, maar ook de invloed op de sociale en economische omgeving waarin het bedrijf actief is, krijgt nadrukkelijk aandacht. Verschillen tussen producten of productielocaties van een en dezelfde organisatie of tussen organisaties onderling, komen tot uiting in verschillende certificatieniveaus voor die producten en of productielocaties. Vervolgens wordt in verschillende gradaties (brons, zilver, goud en platina) zichtbaar en meetbaar hoe een organisatie zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid. 

Processtappen

Kiwa’s CSC-stappenplan ziet er als volgt uit:

 1. De producent dient een aanvraag voor certificering in bij Kiwa;
 2. De producent vult met behulp van de CSC-webtool de relevante aspecten uit de CSC-richtlijn in en uploadt deze vervolgens in de tool;
 3. Een Kiwa-auditor checkt en valideert de geüploade informatie en de onderliggende bewijslast in de CSC-webtool en stelt een auditrapport op;
 4. Een reviewer van Kiwa beoordeelt het auditrapport en stelt het behaalde prestatieniveau vast;
 5. Als wordt voldaan aan de eisen die voor de betreffende producent relevant zijn, geeft Kiwa het CSC-certificaat af;
 6. Vervolgens voert Kiwa periodiek controles uit;
 7. Het certificaat is drie jaar geldig. Daarna wordt een hercertificeringstraject uitgevoerd.

Waarom CSC-certificering door Kiwa?

Met een marktaandeel van ruim tachtig procent is Kiwa toonaangevend als het gaat om certificeringen in de betonsector. Dat is niet voor niets. Kiwa stond als founding partner niet alleen aan de basis van het CSC-keurmerk, maar heeft ook alle expertise in huis die nodig is om klanten te ondersteunen bij het behalen én behouden daarvan. Met eigen testfaciliteiten, opleidingen en een uitgebreid MVO-portfolio.

Kiwa en MVO

Het CSC-certificaat is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen. Gebruik de doorlink functies bij de gerelateerde producten voor meer informatie over Kiwa en MVO.

Meer weten over het CSC-keurmerk?

Op de internationale website van de Concrete Sustainability Council vindt u meer informatie over de organisatie en het CSC duurzaam beton certificaat.