5 maart 2020

Is uw onderneming klaar voor brand?

Is uw onderneming klaar voor brand? Hoe weet u dat de brandveiligheid binnen uw bedrijf voldoet aan alle normen en hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers beschermd zijn tegen mogelijke risico’s?

Wettelijke verplichting

Elke werkgever is wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om brand te voorkomen. Dan moet u natuurlijk eerst weten welke maatregelen voor uw bedrijf verplicht zijn. Kiwa kan u daarin ondersteunen.

Onze expert Fire Safety & Security, Johan, vertelt: “Het is niet evident om als bedrijfsleider vast te leggen hoe je aan de eisen voor brandpreventie op de arbeidsplaatsen, opgelegd in de Codex, moet voldoen. Het is daarom belangrijk een nulmeting te doen, en daarna te bepalen welke maatregelen je stapsgewijs moet nemen, te beginnen met de meest dringende natuurlijk. Wij helpen bij het opmeten van de stand van zaken, en geven advies over de te nemen maatregelen. Na de audit leveren we, naast de checklijst en een risicoanalyse, een actielijst volgens prioriteit af. Hiermee kan je dan verder aan de slag voor het opstellen van het jaaractieplan en het globaal preventieplan.

Brandaudit

Via Kiwa Belgium kan u een risicoanalyse laten uitvoeren binnen uw bedrijf. Een expert komt langs om de brandveiligheid in uw bedrijf te bekijken en zorgt voor eenvoudig bruikbaar advies. Met dit advies in de hand kan u zelf beslissen wat voor uw bedrijf belangrijk is en welk budget voor uw onderneming haalbaar is.

De risicoanalyse wordt uitgevoerd in het kader van Boek III Titel 3 “Brandpreventie op de arbeidsplaatsen” van de Codex Welzijn op het werk. Hierin wordt de risicoanalyse beschreven die de werkgever moet uitvoeren, evenals de preventiemaatregelen die moeten genomen worden. In de checklist worden alle deelaspecten hiervan beoordeeld: brandbestrijdingsdienst, preventie van brand, evacuatie, eerste interventiemiddelen, waarschuwing en alarm, schadelijke gevolgen van brand beperken, het vergemakkelijken van de interventie van de openbare hulpdiensten, periodieke controle en onderhoud, intern noodplan, brandpreventiedossier, opleiding en informatie van werknemers, en maatregelen bij werkzaamheden in de inrichting.

Opleidingen

Wilt u graag dat ook uw werknemers op de hoogte zijn van het brandpreventiebeleid? Wij bieden ook opleidingen en advies op maat aan voor u en uw werknemers.

Meer informatie?

Op onze gespecialiseerde pagina over (Brand)veiligheid en beveiliging kan u meer informatie vinden over de diensten die wij aanbieden. U kan ook steeds uw vragen stellen via het online contactformulier, op het telefoonnummer +32 (0)3 259 06 60, of op het e-mailadres be.sales@kiwa.com.