Productie-industrie

Als ondernemer in de productie-industrie hebt u te maken met hoge eisen van belanghebbenden en klanten. Tegelijkertijd wordt de markt steeds internationaler. Toeleveringsketens strekken zich uit over grote gebieden en er zijn veel onderaannemers bij betrokken. Alles moet perfect werken en op een hoog niveau, zonder onderbrekingen, binnen uw budget en volgens de planning. Kiwa kent uw behoeften. Onze goed opgeleide en ervaren experts kunnen u helpen met het vakkundig, onafhankelijk en onpartijdig testen, inspecteren en certificeren in en rond uw volledige toeleverings- en productieketens. We bieden ijkingsdiensten voor uw apparatuur, ontwikkelen de vaardigheden van personeel via onderwijs en zorgen er op deze manier voor dat uw productieproces zo soepel mogelijk blijft verlopen. Zo wekt u vertrouwen en voldoet u aan de regels en eisen van de verschillende markten waarin uw bedrijf wereldwijd actief is.

Filter
Service
Markt
Services (156 resultaten)
Scooter
Typegoedkeuring voor fabrikanten van motorvoertuigen

De Europese en regionale regelgevingen leggen fabrikanten in de automobielindustrie strenge criteria op. Als fabrikant moet u niet alleen voldoen aan die vereisten, maar ook verzekeren dat uw productie in overeenstemming is met de goedgekeurde types. Eens een voertuig aan die vereisten voldoet, kan het geregistreerd en gebruikt worden in elke EU-lidstaat.

Lees meer
Bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer

Brand en ontploffingen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Vaak eisen ze een zware economische tol of kosten ze zelfs mensenlevens. Ontploffingsgevaar komt niet alleen voor in sectoren waar met gevaarlijke chemische stoffen wordt gewerkt.

Lees meer
Visuele inspectie

Een visuele inspectie vormt een goede basis om de uitwendige staat van laswerken te controleren. Ze laat toe om op een snelle en goedkope manier een eerste idee te vormen van de degelijkheid van een las, om mogelijke fouten te detecteren en om eventueel bijkomende niet-destructieve onderzoeken te oriënteren.

Lees meer
Veiligheid van machines in gebruik

Machines en installaties zijn de grootste groep van arbeidsmiddelen die worden gebruikt op de werkvloer. Een goed ontwerp, de juiste veiligheidsvoorzieningen en een correct gebruik zijn essentieel om de veiligheid en efficiëntie van uw machines te garanderen en de levensduur ervan te verlengen.

Lees meer
Inspection industry
Keuring van persluchthouders

'Ondernemingen of instellingen die persluchthouders gebruiken, zijn er wettelijk toe verplicht om deze installaties regelmatig te laten keuren om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is als EDTC erkend om deze keuring voor u uit te voeren.

Lees meer
Quali-SIL: een stap richting naar veiligheid en efficiëntie

Ontdek Quali-SIL: Uw weg naar veiligheid en efficiëntie. Leer waarom functionele veiligheid cruciaal is en hoe SIL verder gaat dan de (petro)chemische industrie. Bereid u voor op een hoog niveau van expertise en behaal het 'Quali-SIL' certificaat voor effectieve risicobeheersing.

Lees meer
Screenshot video: Affakkelen waterstof
Keuring van masten, fakkels en schouwen

Grondige Keuring van Masten, Fakkels en Schouwen - Ontdek Onze Gepersonaliseerde Oplossingen en Resultaten. Belangrijk voor Langdurige Betrouwbaarheid.

Lees meer
Risk-based inspection

Vinçotte (lid van Kiwa group) optimaliseert veiligheid met risk-based inspection en ViA-tool voor efficiënte gegevensbeheer. Kies voor een risico-gebaseerde inspectiestrategie.

Lees meer
Stabiliteitscontroles en technische expertises

Vinçotte (lid van Kiwa group) levert onmisbare stabiliteitscontroles en technische expertises voor uw bouwproject. Wij waarborgen conformiteit met geldende normen en bieden onafhankelijke expertise van ontwerp tot renovatie en na schadegevallen.

Lees meer
Materialen - drukapparatuur

Vinçotte (lid van Kiwa group): Experts in materiaaltests, analyses en controles. Verkrijg conformiteitscertificaten met onze ervaren ingenieurs en waarborg de integriteit van uw drukapparatuur.

Lees meer
Brandveiligheid - preventie en risicoanalyse

Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u met het op punt stellen van uw evacuatieoefeningen, voert een risicoanalyse uit en geeft vorm aan uw brandveiligheidsprocedures. Dankzij onze analyse beschikt u over een globale oplossing voor brandveiligheid en voldoet zo aan alle wettelijke voorschriften.

Lees meer
Patiënt krijgt advies
Technische bijstand gerechtsexpertises

Wanneer er tijdens een gerechtelijke procedure rond bouwgeschillen of bouwschade een gerechtsexpert wordt aangesteld om uitsluitsel te geven, kan deze een beroep doen op Vinçotte (lid van Kiwa group) om als onafhankelijke partner technische bijstand te leveren.

Lees meer
99/92/EG (ATEX-137) - Richtlijn betreffende het explosieveiligheidsdocument en het zoneringsdossier

Wilt u het explosiegevaar in uw onderneming laten onderzoeken en maatregelen nemen om dit tot een minimum te beperken? Of heeft u een explosieveiligheidsdocument nodig voor uw zoneringsdossier? Vinçotte (lid van Kiwa group) experten doen onderzoek ter plaatse om uw personeel en uw onderneming te beschermen tegen explosies. Wij onderzoeken, keuren, certificeren en staan u bij met oplossingsgericht advies.

Lees meer
Liften en roltrappeninspecties door Kiwa
Keuring van hefwerktuigen

Wanneer u in uw onderneming hefwerktuigen zoals materiaalliften of hoogtewerkers gebruikt bent u er wettelijk toe verplicht om deze zowel bij de indienststelling, na herstellingen als periodiek te laten keuren om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen garanderen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is daarvoor uw aangewezen partner.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
Typegoedkeuring van bussen

Europese en regionale regelgevingen leggen fabrikanten strenge criteria op voor de productie van bussen van alle soorten en maten. Dat geldt ook voor de bijbehorende componenten, systemen en technische eenheden. Zowel de touringcar die duizenden kilometers aflegt als de schoolbus moeten om veiligheids- en milieuredenen voldoen aan een reeks vereisten, die beschreven staan in een Europese kaderrichtlijn. Die staan beschreven in een Europese kaderrichtlijn.

Lees meer
Advies bij het repareren van drukapparatuur

U wilt herstellingswerken of een conversie uitvoeren aan uw drukapparatuur? Dan is een goede voorbereiding essentieel om de periode van 'downtime' tot een minimum te beperken. Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u het scenario uitwerken dat de grootste tijdswinst oplevert.

Lees meer
Risicoanalyse brand CNG-, LNG- of LPG-installatie

Werkt u met voertuigen die aangedreven worden door een gas, dan is brandveiligheid een extra aandachtspunt. Vinçotte voert een risicoanalyse uit en adviseert u over maatregelen die u kunt nemen om de risico's op brand te minimaliseren en de brandveiligheid te optimaliseren.

Lees meer
Waterstof
Risicoanalyse explosie waterstofinstallatie

'Een lek aan een waterstofinstallatie of -opslagtank creëert potentieel een explosieve atmosfeer. Bij ontsteking hiervan kan een ontploffing plaatsvinden die gevolgd wordt door een fakkelbrand.

Lees meer
Keuring van kranen op schepen

'Schepen die onder de Belgische vlag varen zijn er wettelijk toe verplicht om kranen en andere hefgereedschappen die ze aan boord hebben periodiek te laten keuren om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen verzekeren.

Lees meer
Keuring van stoomtoestellen

'Als u in uw onderneming stoomtoestellen gebruikt, ben u er wettelijk toe verplicht deze periodiek te laten keuren. Deze keuring is noodzakelijk om de conformiteit en de veiligheid van uw installatie te kunnen garanderen.

Lees meer
lighthouse
Certificatie volgens FISQ en FCB

Brandveiligheid is cruciaal voor bedrijven en alleen voldoen aan de wetgeving is niet genoeg. Met een FISQ- en FCB-certificering verplicht u zich tot meer dan alleen de wet en geeft u aan werknemers, klanten en partners aan dat u veel belang hecht aan brandveiligheid.

Lees meer
NDO inspecties op draaiende machines: MT PT VT UT RT onderzoek

Optimaliseer Machineveiligheid met NDO Inspecties - Vinçotte (lid van Kiwa group) biedt deskundige inspecties op draaiende machines (MT PT VT UT RT). Voorkom dure herstellingen en schadegevallen. Ontvang persoonlijke oplossingen en resultaten.

Lees meer
Manueel ultrasoon onderzoek op lassen in roestvrij staal

Ontdek onze aangepaste oplossingen voor nauwkeurige resultaten in lastechnologie. Lees meer over de uitdagingen en beperkingen van deze geavanceerde techniek voor kwaliteitsborging.

Lees meer