Bouw en infrastructuur

Continue investeringen in huisvesting, kantoren, spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en wegennetwerken hebben invloed op het functioneren van uw bedrijf. Als aannemer in de bouw en/of infrastructuur moet u aan een groot aantal regels en kwaliteitseisen voldoen voor bouwproducten, ‑materialen en -processen. Bovendien moet u zich houden aan (beroepsmatige) wetgeving op het gebied van gezondheid & veiligheid en milieu. Maar ook uw medewerkers moeten gekwalificeerd en vakbekwaam zijn. Ontwikkelingen in de (Europese) wet- en regelgeving, de toenemende internationale concurrentie, nieuwe contractvormen en liberalisering betekenen dat u steeds voor nieuwe en complexe uitdagingen komt te staan op het gebied van kwaliteit. Kiwa kan u bij iedere stap in de bouwketen ondersteunen. We bieden oplossingen voor alle kwaliteitsaspecten, van certificering, kwaliteitscontrole en -borging tot tests, inspecties en risicoanalyses. Met onze hulp voorkomt u terugbetalingen en claims, maar bespaart u ook kosten.

Filter
Service
Markt
Services
Veilig werken met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Met de Veiligheidsladder, ook bekend als Safety culture ladder (SCL), kunt u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie meten en zo de veiligheidscultuur verbeteren. Het creëren van een intrinsieke verandering van houding en gedrag staat hierbij centraal.

Lees meer
VCA 2017/6.0-certificering van veiligheidsmanagementsysteem

VCA is een veiligheidsmanagementsysteem bedoeld voor bedrijven die bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
BRL 0503: Wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk

BRL0503 Buig- en vlechtwerk en gehechtlaste (prefab) wapeningsconstructies

Lees meer
VEB - Vereniging van Erkende Bodemdeskundigen

Kiwa heeft een norm opgesteld voor de Vereniging van Erkende Bodemdeskundigen die verdere kwaliteitsborging door een kwaliteitscharter en externe audits moet toelaten. Er wordt hierbij aandacht besteed aan ethisch gedrag, competentie van de werknemers en kennis van technieken en wetgeving.

Lees meer
BRL 0504: Mechanische verbindingen van betonstaal

BRL0504 Mechanische verbindingen van betonstaal

Lees meer
Kiwa FPC Beoordeling

Als bedrijf produceert u bouwproducten die conform de CPR (Construction Products Regulation) voorzien dienen te zijn van het CE-label. U dient daarbij het AVCP systeem 3 of 4 te hanteren. Dit systeem betekent dat een genotificeerde instelling als ...

Lees meer
CE Markering ramen en deuren - EN 14351-1

Met de CE-markering op een product verklaart de producent dat de eigenschappen van het betreffende product zijn bepaald op basis van de EN 14351-1. Het aanbrengen van CE markering op ramen en deuren is sinds 1 februari 2010 een wettelijke plicht voor producenten van gevelelementen.

Lees meer
BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton

Met het KOMO (attest-met-)productcertificaat geeft Kiwa een gerechtvaardigd vertrouwen dat de vloerelementen van leveranciers of fabrikanten voldoen aan de in BRL 0203 gestelde eisen en daarmee aan de door de afnemer gevraagde specificaties.

Lees meer
Wereldbol in groen landschap
ISO 14001:2015 Milieumanagement

ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.

Lees meer
SQAS en ESAD

SQAS (Safety & Quality Assessment System) is een systeem dat toelaat om de kwaliteits-, veiligheids-, security- en milieueffect performance van logistieke service providers of chemische distributeurs (ESAD) te evalueren.

Lees meer
SSK 2001 - 2002 voor aluminium schrijnwerk

Kiwa heeft in samenwerking met een aantal belangrijke tenoren uit de sector twee specifieke labels uitgewerkt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van schrijnwerk in aluminium te garanderen: het SSK 2001 en SSK 2002.

Lees meer
SSK 1001-1002 certificering voor PVC schrijnwerkerij

Kiwa heeft in samenwerking met een aantal belangrijke tenoren uit de sector twee specifieke labels uitgewerkt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van schrijnwerk in PVC te garanderen: het SSK 1001 en SSK 1002.

Lees meer
BRL 2812: Agrarische betonproducten

Onderscheid u op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid met Kiwa's BRL 2812 KOMO certificatie agrarische betonproducten, kijk hier voor informatie!

Lees meer
BRL 5070: Vooraf vervaardigde betonproducten

BRL5070 betreft de certificatie van vooraf vervaardigde betonproducten

Lees meer
BRL 2813: Bouwelementen van beton

Onderscheid u op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid met Kiwa's BRL 2813 KOMO certificatie bouwelementen van beton, kijk hier voor informatie!

Lees meer
Werknemers in de bouwsector
ISO 45001 Gezond en veilig werken

ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Lees meer
Asbestverwijdering

Alle bedrijven die asbest wensen te verwijderen, dienen de criteria te volgen zoals vastgelegd in de Codex Boek VI, Titel 4. Eén van die criteria is het verplicht behalen van een certificaat dat aantoont dat u een kwaliteitsborgingsysteem toepast.

Lees meer
CSC-certificering voor een duurzame betonsector

Met een CSC-certificaat werkt u aan duurzaamheid én verbetert u uw marktpositie. Kiwa is toonaangevend als het gaat om certificeringen in de betonsector.

Lees meer