14 januari 2021

Eerste SCL-certificering door Kiwa België

Elia maakt werk van veiligheid met certificering Safety Culture Ladder 

De Belgische netbeheerder Elia heeft met haar GoforZer0 programma de laatste jaren erg ingezet op de veiligheid van haar bedrijfsprocessen en werknemers. De onafhankelijke certificeerder Kiwa België beloont Elia hier nu voor met het prestigieuze internationale Safety Culture Ladder (SCL) certificaat. De netbeheerder is het tweede Belgische bedrijf dat deze herkenning ontvangt. Het is tegelijk ook de eerste keer dat Kiwa België dit uitreikt. In andere Europese landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland, is het SCL al een referentiepunt. Met de SCL-niveau 3-certificering wil het Elia veilig werken blijvend verankeren in de manier van werken.

De Safety Culture Ladder werd een kleine tien jaar geleden ontwikkeld bij de Nederlandse spoornetbeheerder ProRail, maar wordt intussen ook buiten de spoorsector gebruikt door bedrijven die structureel willen werken aan veiligheid en veiligheidsbewustzijn. Behalve in België en Nederland wordt de SCL-methode ook in Duitsland, Frankrijk en Noorwegen gebruikt. In de Nederlandse bouwsector wordt de SCL vanaf volgend jaar zelfs opgenomen als verplicht onderdeel in veel aanbestedingen en contracten.

Elia beheert in België een hoogspanningsnet van dertigduizend tot vierhonderdduizend volt dat zich uitstrekt over in totaal bijna twintigduizend kilometer boven- en ondergrondse en onderzeese kabels. Door de geografische ligging van België is Elia ook in internationaal opzicht een belangrijke speler. Het bedrijf beheert een kabelverbinding naar Groot-Brittannië en enkele offshore windmolenparken. De medewerkers van Elia zijn vaak actief in risicovolle arbeidsomstandigheden en veiligheid is dan ook al jarenlang een belangrijke issue voor de netbeheerder.

Veiligheidsbewustzijn

Het voorkomen van veiligheidsincidenten op de werkvloer kreeg een extra impuls na twee fatale bedrijfsongevallen, in 2014. Omdat Elia dat nooit meer wilde meemaken, startte het bedrijf vijf jaar geleden met het programma GoForZer0. In het kader daarvan werden niet alleen de operationele tools en procedures verbeterd, maar richtte Elia zich ook op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van zijn medewerkers. Daarbij ging het niet alleen om technici in hoogspanningsmasten, maar óók om medewerkers met een functie op kantoor.

Naar een nóg hoger niveau

Toen het GoForZer0-programma een paar jaar goed op goede koers was, besloot Elia zijn veiligheidsniveau inzichtelijk te maken. Via de Nederlandse netbeheerder Tennet kwam Elia uit bij de Safety Culture Ladder, ook bekend als de Veiligheidsladder. Het SCL-systeem paste goed bij Elia’s behoeften en de maturiteitsschaal met vijf verschillende veiligheidsniveaus hielp het bedrijf om de huidige situatie en de toekomstambities inzichtelijk te maken. Dit helpt Elia niet alleen om de huidige SCL-certificering te behouden, maar ook om deze verder uit te bouwen naar SCL-niveau 4.

Erkende certificeerder

Met de Safety Culture Ladder, dat nu ook door Kiwa België aangeboden wordt, kunnen organisaties meten hoe medewerkers omgaan met veiligheid en gezondheid en hoe veiligheidsprocessen daarop aansluiten. Bij organisaties die hun veiligheidsniveau willen verbeteren, wordt met interviews en observaties de huidige situatie inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan een SCL-trede. Door actief te werken aan een verbetering van het veiligheidsbewustzijn, kan een organisatie toewerken naar een hogere SCL-trede en die laten certificeren door een onafhankelijke, erkende instantie als Kiwa.

Investeren in veiligheid

Ben De Graeve, directeur van Kiwa België, is er trots op dat Elia via Kiwa het SCL-certificaat behaalde. “Elk jaar weer gebeuren er in België vele duizenden arbeidsongevallen. Niet vreemd dus dat bedrijven blijven investeren in veiligheid. Kiwa is al jarenlang gespecialiseerd in het certificeren van veiligheid op de werkvloer. Dit gebeurt via de Safety Culture Ladder maar ook VCA en certificering tegen ISO 45001. Het beeld van “veiligheid” is in volle ontwikkeling. Dee SCL is een perfecte methode om dit te toetsen en daarmee bedrijven aan te sporen om hun veiligheid te verbeteren. Nu kan dit ook in België toegepast worden.”

Foto: Ben de Graeve (Kiwa) overhandigt het SCL trede 3 certificaat aan aan Stephane Otto (Elia).