28 april 2022

De 5 tredes van de Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder (SCL), voorheen bekend als de Veiligheidsladder, heeft als doel om de veiligheidscultuur binnen organisaties te verbeteren. De SCL doet dit door middel van het meten en het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn binnen een bedrijf en daarmee een afname in het aantal onveilige situaties, die kunnen leiden tot incidenten, te reduceren.

Infographic SCL

Kiwa helpt organisaties de SCL te implementeren en toetst en certificeert de naleving hiervan. Hierbij wordt gefocust op de houding en het gedrag van medewerkers omtrent veiligheid en de cultuur binnen de organisatie. In onderstaande infographic zijn de vijf treden van de SCL toegelicht en ziet u uit welke vijf stappen SCL-certificering bestaat.

Kiwa Infographic Safety Culture Ladder_NL.png