5 april 2024

Safety Culture Ladder herzien

De Safety Culture Ladder (SCL), voorheen bekend als de Veiligheidsladder, wordt door steeds meer organisaties gebruikt als instrument om veiligheidsbewustzijn te meten en te stimuleren. De SCL ontstond ooit in de spoorsector, maar wordt intussen gebruikt door de meest uiteenlopende organisaties met verhoogde veiligheidsrisico’s op de werkvloer. Deze bredere toepassing was de aanleiding om het SCL-handboek en -certificatieschema te herzien. Dit heeft geleid tot Safety Culture Ladder 2.0, die van kracht is sinds begin dit jaar.

Wat zijn de veranderingen?

Safety Culture Ladder 2.0 zal de huidige versie in de komende jaren vervangen. Wijzigingen zijn onder andere:

  • De beoordeling van bedrijfscultuur wordt nu gedaan aan de hand van vijf thema's, in plaats van de vorige zes;
  • De beschrijving van deze thema's is meer gericht op bedrijfscultuur;
  • Een beschrijving van Trede 1 is toegevoegd om een logische opbouw van beschrijvingen te waarborgen;
  • De weegmethode is aangepast (enerzijds randvoorwaardelijk, anderzijds het bijbehorende gedrag);
  • Eisen voor verslaglegging zijn herzien, waarbij rapportages niet meer herleidbaar mogen zijn tot individuen.

Structuur en inhoud van het certificatieschema

In de vorige versie waren er zes thema's, in SCL 2.0 zijn dat er nog vijf:

  • Thema 1: Beleid en leiderschap;
  • Thema 2: Kennis en vaardigheden;
  • Thema 3: Primaire en secundaire processen;
  • Thema 4: Samenwerken met externe partijen;
  • Thema 5: Leren en verbeteren.

Overgangsperiode

SCL 2.0 is van kracht sinds 1 januari 2024. Vanaf 1 januari 2025 is (her)certificatie uitsluitend mogelijk volgens SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen echter nog wel gebaseerd zijn op de oude versie. Vanaf 1 januari 2028 moeten alle geldige certificaten gebaseerd zijn op SCL 2.0.

Meer info

Kijk voor meer informatie over de Safety Culture Ladder 2.0 op de productpagina of neem contact met ons op!