21 mei 2024

Zecc Architecten bekroont veiligheidsstreven met SCL-certificaat

In de architectuur draait het vaak om esthetiek, innovatie en kwaliteit. Toch speelt ook veiligheid een belangrijke rol in dit vakgebied. Voor het Utrechtse Zecc Architecten is veiligheid een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur, zowel als het gaat om sociale veiligheid op kantoor als om veiligheid op de bouwplaats. Dit veiligheidsstreven bekroonde Zecc Architecten onlangs bij Kiwa met een Trede 2-certificaat conform de Safety Culture Ladder. Zecc’s associate projectleider-architect Mario van Kooij vertelt er meer over.

Zecc logo.png

Een architect die een gebouw ontwerpt, heeft directe invloed op bouwveiligheid, juridische en ethische verantwoordelijkheden en risicobeheer. Veiligheid integreren in het ontwerpproces en tijdens het bouwproces voldoen aan normen als de Safety Culture Ladder (SCL) is essentieel om een veilige werkomgeving te garanderen en risico's te beheersen. Door tijdens het ontwerpproces bewust bezig te zijn met veiligheid kunnen een veiligere bouw- en exploitatiefase worden gegarandeerd. Niet vreemd dus dat SCL-certificering ook voor architecten steeds vaker een randvoorwaarde is om bepaalde opdrachten binnen te halen.

Veiligheidsgaranties

Veiligheid is zeker het uitgangspunt van Zecc Architecten, een jong en gedreven architectenbureau dat met een team van circa 25 medewerkers onder leiding van Marnix van der Meer en Bart Kellerhuis werkt aan bijzondere en ambitieuze projecten. ‘Voor ons staat veiligheid niet alleen centraal op de bouwplaats, maar ook in het ontwerp- en organisatieproces’, vertelt Mario van Kooij. ‘Daarom wilden we het veiligheidsbewustzijn binnen ons bedrijf stimuleren én de partners waarmee we samenwerken met een SCL-certificaat laten zien dat we veiligheid uiterst serieus nemen. Steeds meer opdrachtgevers vragen in het offertetraject namelijk om veiligheidsgaranties. Zo is SCL-certificering niet alleen een bevestiging van veiligheidspraktijken, maar worden hiermee ook deuren geopend naar nieuwe opdrachten en aanbestedingen.’

Grondige audit

Het traject naar certificering werd binnen Zecc Architecten geleid door een dedicated SCL-werkgroep. ‘Door middel van informatiesessies en presentaties werden medewerkers actief betrokken bij het proces. Hoewel het traject tijd en inspanning vergde, zo duurde het even voordat we goed scherp hadden wat er precies geaudit werd, verliep de audit zelf soepel. Veel SCL-eisen werden al toegepast, maar waren nog niet verankerd in onze bedrijfsprocessen. Kiwa voerde een grondige audit uit, gericht op verschillende aspecten van veiligheid binnen het bureau. Hierbij lag de focus niet alleen op de fysieke veiligheid op de bouwplaats, maar ook op veiligheid binnen het ontwerp en de organisatie zelf.’

Breder veiligheidsbewustzijn

Voor Zecc Architecten betekent de certificering niet alleen een bevestiging van de inzet voor veiligheid, maar ook een stimulans om nog meer vooruitgang te boeken. ‘Het vroegtijdig signaleren van risico's in het ontwerptraject helpt bij het maken van weloverwogen keuzes, waardoor latere wijzigingen worden voorkomen. Voor onze opdrachtgevers bevestigt de certificering dat veiligheid een centrale rol speelt in het ontwerptraject, waardoor ze met nog meer vertrouwen met ons kunnen samenwerken.’ Terugkijkend op het traject constateert Zecc Architecten dat het heeft bijgedragen aan een breder veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie. ‘Het gros van de medewerkers hield altijd al rekening met veiligheid, maar het is nu nóg meer geïntegreerd in onze bedrijfsvoering, met name in het ontwerpproces.’

Verder naar Trede 3

Zecc Architecten gaat zeker niet op zijn lauweren rusten, nu het SCL Trede 2-certificaat aan de muur hangt. ‘Het certificaat is voor ons niet alleen een mijlpaal, maar ook een belofte voor een nog veiligere toekomst in de architectuurwereld. De Trede 2-audit leverde weliswaar geen noemenswaardige aandachtspunten op, maar bood wel voldoende kansen om nóg meer stappen te zetten op het gebied van veiligheid. Uit het certificeringstraject bleek dat we op meerdere fronten al opereren op het niveau van Safety Culture Ladder Trede 3. Dus het is niet zozeer onze uitdaging om gecertificeerd te blijven conform Trede 2, maar om verder te groeien op het gebied van veiligheid en binnen enkele jaren een trede hoger te klimmen.’

Zecc Architecten bekroont veiligheidsstreven met SCL-certificaat.jpg