10 september 2019

Per 1 oktober is de nieuwe VCA 2017/6.0 van kracht

Over slechts één maand dienen alle buitenlandcertificaten de transitie te hebben gemaakt naar de nieuwe VCA 2017/6.0-norm. Dit betekent dat al onze VCA- gecertificeerde klanten die in het buitenland gevestigd zijn, tegen 1 oktober 2019 gecertificeerd moeten zijn volgens deze nieuwe norm.

De nieuwe VCA 2017/6.0 is verschenen op 2 april 2018. Om tegemoet te komen aan de huidige tijdsgeest en om bemerkingen uit het verleden te integreren, werd de VCA-norm herzien. Zo is er in deze nieuwe versie, naast andere aspecten, meer aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu in de praktijk.

De overgangsregeling naar de nieuwe norm:

  • Buitenland

Voor buitenlandcertificaten geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na de publicatie van de norm moeten deze certificaten gebaseerd zijn op de nieuwe VCA 2017/6.0, dat wil zeggen per 1 oktober 2019.

  • Binnenland

Volgens dezelfde overgangsregeling moeten alle binnenlandse VCA-certificaten uiterlijk drie jaar en zes maanden na de publicatie van de norm gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0. Concreet betekent dit dat alle Belgische bedrijven tegen 2 oktober 2021 volgens de nieuwe norm zijn gecertificeerd. Vaak houdt dit in dat u bij de volgende hercertificatieaudit op basis van de VCA 2017/6.0 zal worden geauditeerd. Indien u wenst, kan u tijdens een opvolgaudit reeds overschakelen naar de nieuwe norm. Dit dient u tijdig aan Kiwa Belgium te laten weten door contact op te nemen met de auditor of het Salesteam.

Inhoudelijke aanpassingen van de norm

Wilt u te weten komen welke aspecten van de norm werden gewijzigd die van toepassing zijn op uw bedrijf? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen op +32 (0) 3 259 06 60 of per e-mail op be.info@kiwa.com.