Disclaimer

Deze website wordt door Kiwa-medewerkers wereldwijd ontwikkeld en beheerd. De site heeft tot doel informatie te verspreiden over diensten van Kiwa, kwaliteitsbeheer in het algemeen en over acties en initiatieven die groei en ontwikkeling bevorderen van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, gebaseerd op nationale en Europese wetgeving en (privacy)richtlijnen. Altijd met de intentie de kwaliteit en het concurrentievermogen van de producten en diensten van onze klanten te verbeteren.

De Kiwa-website biedt, naast algemene informatie, een actueel overzicht van gecertificeerde bedrijven, duizenden documenten en informatieve links voor gebruikers. Daarnaast bevat deze website portals, nieuws en mogelijkheden tot digitale interactie.

Kiwa NV noch een dochteronderneming van Kiwa of enige persoon of organisatie die namens Kiwa optreedt, kan verantwoordelijk worden gehouden voor de juridische betrouwbaarheid van de inhoud van deze site en elke verkeerde interpretatie daarvan.

Voor zover Kiwa verwijst naar webpagina's van derden, aanvaardt Kiwa geen aansprakelijkheid voor de inhoud op die webpagina's. Kiwa onthoudt zich uitdrukkelijk van het kopiëren van inhoud van webpagina's van derden. Het gebruik van links naar niet-Kiwa-websites is voor eigen risico van de gebruiker.