Disclaimer

De website van Kiwa is ontwikkeld en wordt beheerd door medewerkers van Kiwa wereldwijd. De website heeft als doel informatie beschikbaar te stellen over de services die Kiwa levert, kwaliteitsbeheer in het algemeen en acties en initiatieven ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling van alle betrokken partijen. Een en ander met inachtneming van de nationale en Europese wetgeving en afzonderlijke richtlijnen. Dit alles met het oog op het vergroten van de kwaliteit en het concurrentievermogen van onze opdrachtgevers.

De website bevat een actueel overzicht van alle gecertificeerde ondernemingen, duizenden pagina’s documenten en koppelingen naar andere voor de gebruiker interessante websites. Daarnaast host de website portals, nieuws en algemeen toegankelijke adviesdiensten.

Kiwa Belgium, noch enige dochteronderneming van Kiwa of een persoon of organisatie die namens Kiwa handelt, kan aansprakelijk worden gehouden voor de juridische betrouwbaarheid van de inhoud van deze website of voor een verkeerde interpretatie daarvan.

E-mail
E-mailberichten en eventuele bijlagen die worden verstuurd van of namens Kiwa zijn mogelijk vertrouwelijk. Een bericht wordt altijd geschreven op persoonlijke titel van de auteur en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van het bedrijf. Een verzonden e-mailbericht inclusief bijlagen is uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent of in geval van onjuiste adressering is inzage, gebruik en verspreiding niet toegestaan. Wij verzoeken u in dat geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van het e-mailbericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van het bericht uit uw systemen.

Responsible disclosure