Wat is een aangemelde instantie?

Kiwa is ook een aangemelde instantie. In de Europese Unie is een aangemelde instantie een derde partij die door een lidstaat is goedgekeurd om te mogen beoordelen of een product dat op de markt komt aan bepaalde normen voldoet. De conformiteitsbeoordeling bestaat uit inspectie en onderzoek van een product, het ontwerp, de productieomgeving en de bijbehorende processen.

Bekijk onze accreditaties en notificaties