Gaas

Gaasiteemalised koolitused annavad erialaseid teadmisi ning ülevaate ohutusnõuetest gaasipaigaldistele ja nende ehitamisele. Koolitustel väljastatud tõendit arvestatakse gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ja gaasitööd tegeva isiku pädevustunnistuse pikendamisel.

Filtrid
Õppevorm
Tase
Keel
Asukoht
Kuu
Koolitused (1 tulemust)
Magistraaltorustik
  • Klass
  • 1 päeva koolitus
Seadme ohutuse seadus ja gaasipaigaldised (6h)

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid küttegaasi valdkonna õigusakte. Oskab nimetada erinevaid gaasi liike. Teab nõudeid gaasipaigaldistele ja selle ehitamisele. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted.

Loe lisaks