Gaas

Filters
Õppevorm
Tase
Keel
Asukoht
Koolitused
  • Klass
  • 1 päev
Seadme ohutuse seadus ja gaasipaigaldised (6h)

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid küttegaasi valdkonna õigusakte. Oskab nimetada erinevaid gaasi liike. Teab nõudeid gaasipaigaldistele ja selle ehitamisele. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted.

Loe lisaks