ATEX

ATEX kehtestab ohutusnõuded töökohtadele ja plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavatele seadmetele. Täpsemalt saate teada juba ATEX koolitusel.

Filtrid
Õppevorm
Tase
Keel
Koolitused (1 tulemust)
Kiwa eksperdid õlimahutite juurde
  • Klass
  • 1 päeva koolitus
Elektripaigaldis gaasplahvatusohtlikus keskkonnas (8h)

Koolitusel osaleja saab ülevaate ATEX regulatsioonist, gaasplahvatusohu teguritest ja põhistandarditest. Peale praktilise koolituse läbimist (eraldiseisev koolituspäev kokkuleppel lektoriga) vastab isik standardi EVS-EN IEC 60079-17 p 4.2 nõuetele ja võib töötada gaasplahvatusohtliku keskkonna elektripaigaldistes.

Loe lisaks