Masinad

Filters
Õppevorm
Tase
Keel
Asukoht
Koolitused
  • Klass
  • 1 päev
Masina kasutamise ohutusnõuded (6h)

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid masina valdkonna õigusakte. Orienteerub seadmete terminoloogias ja oskab nimetada masina liike. Tunneb masina auditi protseduure ja põhimõtted. Tunneb elektrist tulenevaid ohte ja oskab neid vältida.

Loe lisaks
  • Klass
  • 1 päev
Требования безопасности при эксплуатации машин (6h)

Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере машин. Ориентируется в терминологии оборудования и различает типы (виды) машин. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита. Осознаёт опасности исходящие от электричества и умеет их избегать.

Loe lisaks