Masinad

Masinakoolitustel käsitletakse masinaohutuse ning teisi selle valdkonna teemasid. Antakse ülevaade ohutusnõuetest töökohtadel ja töökeskkonnas kasutatavatele masinatele. Koolitustel väljastatud tõendit arvestatakse masina kasutamise järelevaataja ja masinatööd tegeva isiku pädevustunnistuse pikendamisel.

Filtrid
Õppevorm
Tase
Keel
Asukoht
Kuu
Koolitused (2 tulemust)
Päikeseloojangul tornkraana tõstmas asju
  • Klass
  • 1 päeva koolitus
Masina kasutamise ohutusnõuded (6h)

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid masina valdkonna õigusakte. Orienteerub seadmete terminoloogias ja oskab nimetada masina liike. Tunneb masina auditi protseduure ja põhimõtted. Tunneb elektrist tulenevaid ohte ja oskab neid vältida.

Loe lisaks
kollane tornkraana
  • Klass
  • 1 päeva koolitus
Требования безопасности при эксплуатации машин (6h)

Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере машин. Ориентируется в терминологии оборудования и различает типы (виды) машин. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита. Осознаёт опасности исходящие от электричества и умеет их избегать.

Loe lisaks