Surveseadmed

Surveseadmete koolitused annavad erialaseid teadmisi ning ülevaate ohutusnõuetest surveseadmetele. Koolitusel väljastatud tõendit arvestatakse surveseadme kasutamise järelevaataja ja surveseadmetööd tegeva isiku pädevustunnistuse pikendamisel.

Filtrid
Õppevorm
Tase
Keel
Asukoht
Kuu
Koolitused (2 tulemust)
Surveseade
  • Klass
  • 1 päeva koolitus
Surveseadmete kasutamise ohutusnõuded (6h)

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid surveseadme valdkonna õigusakte ja standardeid. Oskab liigitada surveseadmeid ohust lähtudes. Oskab nimetada surveseadmete ohutusnõudeid ja ennetada ohte. Teab nõudeid surveseadmetele ja selle ehitamisele. Tunneb surveseadmete auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Omab vajalikku ülevaadet keevitusest, keevituse koordineerimisest, protseduuridest surveseadmete valdkonnas.

Loe lisaks
Suur hall surve mahuti
  • Klass
  • 1 päeva koolitus
Требования безопасности в области оборудования работающего под давлением (6h)

Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере оборудования работающего под давлением. Ориентируется в терминологии и различает типы оборудования. Знает требования техники безопасности при работе с оборудованием под давлением. Имеет представление о требованиях, предъявляемых оборудованию и его строению. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита. Имеет достаточные знания в области сварки, сварочных процедур и координирования процессов.

Loe lisaks