• Vierasesineet

  Teemme vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastukset puolueettomasti ja asiantuntemuksella. Säännölliset tarkastukset lisäävät tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta.

  Tutustu palveluihin
 • Palo- ja sammutuslaitteistot

  Tarkastamme sprinklerit, paloilmoittimet, savunpoistolaitteistot sekä kaikki palo- ja sammutuslaitteistot. Osaamisemme ulottuu hallinnollisesta paloturvallisuudesta toimitiloihin ja laitteiden koko elinkaareen: käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin sekä kuntoarviointeihin.

  Tutustu palveluihin
 • Hissit, liukuportaat ja ovet

  Mietimme vain harvoin, onko käyttämämme hissi turvallinen. Emme myöskään huolehdi liukuportaan kunnosta sillä kulkiessamme. Pidämme siis itsestään selvänä, että elin- ja työympäristömme on toimiva ja turvallinen.

  Tutustu palveluihin
 • Sähkölaitteistot

  Sähkötarkastuksella tarkoitetaan sähkölaitteistojen ja sähköasennusten määräystenmukaisuuden varmentamista. Varmennustarkastus tehdään käyttöönoton yhteydessä ja määräaikaistarkastus tehdään laitteiston luokasta riippuen 10 tai 5 vuoden välein. Teemme myös sähkölaitteistojen kuntokartoituksia.

  Tutustu palveluihin
 • Kemikaalit ja nestekaasu

  Kiwa Inspectan kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apuna silloin, kun toiminnanharjoittaja kaipaa tukea kemikaali- ja työturvallisuusasioissa tai omat resurssit eivät riitä täyttämään lakien edellytyksiä.

  Tutustu palveluihin
 • Kiwa Connect™ -asiakasportaali

  Kiwa Connect™ -palvelu on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa laitteistorekisterien ja dokumenttien sujuvaan hallintaan.

  Tutustu palveluihin
 • Nosturit ja nostolaitteet

  Kiwa Inspecta tarjoaa kaikenlaisia nosturitarkastuksia ja muiden nostolaitteiden tarkastuksia. Teemme tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa: suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin.

  Tutustu palveluihin
 • Mittauslaitteet

  Varmennuspalveluita tarvitaan useilla eri toimialoilla. Vähittäis- ja tukkukaupassa varmennamme esimerkiksi vaakoja, anniskelulaitteita ja polttonestemittareita. Varmennus on tärkeää myös teollisuudessa, jossa varmennamme auto- ja junavaakoja sekä säiliöautojen mittauslaitteita.

  Tutustu palveluihin
 • Painelaitteet

  Painelaitteiden tarkastaminen määräajoin tarkastuslaitoksen toimesta on Suomessa lakisääteistä rekisteröidyille painelaitteille. Painelaitteiden tarkastuksilla varmistetaan laitteiden turvallisuus ja pidennetään samalla painelaitteiden elinikää.

  Tutustu palveluihin
 • Koneturvallisuus

  Koneita ja muita työvälineitä käytetään lähes kaikilla työpaikoilla: etenkin valmistavassa teollisuudessa, logistiikassa, rakennusalalla ja julkishallinnossa. Koneiden ja työvälineiden turvallisuuteen liittyvät lainsäädännön vaatimukset muuttuvat tekniikan kehittyessä.

  Tutustu palveluihin
 • Turva-automaatio

  Turva-automaatiolaitteiden suunnittelu- ja toteutusprosessien arvioinnilla varmistetaan oikeat työmenetelmät ja niiden oikea käyttö turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

  Tutustu palveluihin
 • Tuulivoimaloiden testaus- ja tarkastuspalvelut

  Tarjoamme laajan valikoiman korkeatasoisia testaus- ja tarkastuspalveluita tuulivoimaloiden laitteistoille. Ne auttavat takaamaan voimalan tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

  Tutustu palveluihin