Akkreditert inspeksjon

Kiwa er et akkreditert inspeksjonsorgan type A i henhold til ISO 17020, og er godkjent for å utføre systematisk tilstandskontroll og uavhengig ferdigkontroll av anlegg med høy risiko.

Inspeksjon er nødvendig for å overholde kravene i regelverket. Kiwa tilbyr uavhengig tredjepartsverifikasjon og kvalitetssikring, og utfører tredjepartstjenester innenfor en rekke områder. Tredjepartsverifikasjon er avgjørende for å redusere risiko og gir kundene våre et økt fokus på sikkerhet. Det bidrar også til å forbedre kvaliteten på design, fabrikasjon, installasjon og oppfølging, samt å redusere antall modifikasjoner og reparasjoner.

Vi tilbyr stålinspeksjon som inkluderer en fysisk verifikasjon av stålkomponenter og sveiser, sammen med en inspeksjon av håndteringsrutiner. Våre inspektører identifiserer problemer med sveisene, samt måten stålet har blitt behandlet på. Inspektøren ser etter åpenbare problemer som sprengning, sprekker og tegn på metalltretthet.
Anlegg som er underlagt forskrift om trykkpåkjent utstyr skal kontrolleres etter montering, ved endringer/modifikasjoner og minimum hvert femte år. 

Typiske inspeksjonsområder er:

  • kjeleanlegg for damp- og hetvannssystemer
  • kulde- og varmepumpeanlegg
  • forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel
  • tankanlegg for oppbevaring av farlig stoff

Inspeksjon av overflatebehandling

Kiwa utfører inspeksjon av overflatebehandling. Vi har flere stål- og sveiseinspektører som i tillegg er FROSIO-sertifiserte på Level III, i henhold til NS 476 for inspeksjon av maling og overflatebelegging. Typiske arbeidsområder for en FROSIO-inspektør er kontroll og oppfølging av overflatebehandling. Vi utfører blant annet inspeksjon og godkjenning av stålflaten som skal belegges, kontroll av klimatiske forhold under arbeidet og kontrollerer korrekt blåsenivå, også med tanke på ruhet og renhet på stålflaten.

Les mer om inspeksjon av overflatebehandling her.

Inspeksjon og sikkerhetskontroll av heis og rulletrapper

Kiwa er Nordens ledende leverandør av sikkerhetskontroller, og vi utfører årlig over 100 000 inspeksjoner for våre kunder:

  • Periodisk sikkerhetskontroll
  • Sluttkontroll av nye installasjoner
  • Tredjeparts kontroll/garantikontroll
  • Kontroll etter modernisering
  • Granskning og rapportering etter ulykker/hendelser

Selskapet revideres årlig av Norsk Akkreditering og må dermed oppfylle svært strenge krav i forhold til organisasjon, kompetanse, kvalitet og sikkerhet. Våre kunder er dermed sikret at tjenestene utføres i henhold til interne regler, prosedyrer og gjeldende regelverk.

Les mer om heiskontroll her.

Kontroll av gassanlegg i bygg

I henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff er det innført krav om uavhengig tredjepartskontroll av gassanlegg. Det er anleggseiers plikt å påse at kontroll utføres. Kravet gjelder for alle typer gassanlegg, med unntak av anlegg tilknyttet frittliggende enebolig eller fritidsbolig. Kravet om å benytte en uavhengig tredjepartskontrollør gjelder for ferdigkontroll og periodisk tilstandskontroll. Kiwa er utpekt som teknisk kontrollorgan av DSB, og er godkjent for å utføre denne type uavhengig kontroll av gassanlegg.

Les mer om kontroll av gassanlegg her.