Inspectie services

Klik op uw marktsector of thema voor meer informatie of voer een zoekterm in. U krijgt vervolgens een lijst met relevante diensten en producten.

Uiteraard mag u ook rechstreeks contact opnemen voor verdere informatie via het e-mailadres be.sales@kiwa.com; of via het telefoonnummer: +32 (0)3 259 06 60. Onze collega's staan u graag te woord.

Filter
Markt
Services
Blusgassysteem
Training Blusgassystemen 2 (hydraulisch calculeren + ontwerpen)

Training Blusgassystemen 2 (hydraulisch calculeren en ontwerpen) bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP)is een training voor personen die zich bezighouden met ontwerpen van blusgasinstallaties.

Lees meer

Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de training Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Een training voor (aankomende) Beheerders van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties zoals gebouwbeheerders, hoofd technische dienst, facilitair managers.

Lees meer
Sprinkler aan het plafond
Training NFPA Sprinkler

Training NFPA Sprinkler bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP): Verdiepen van kennis rondom NFPA voor ervaren ontwerpers van sprinklerinstallaties.

Lees meer
Training Watermisttechniek 1

Kiwa Training biedt de training Watermisttechniek 1 aan voor engineers, technisch tekenaars en ontwerpers van watermistinstallaties In deze vijfdaagse training leer je alles over watermistsystemen, de voorschriften en hoe een watermistsysteem moeten worden berekend en aangelegd.

Lees meer
Verschillende sprinklers
Junior Engineer sprinklertechniek (voorheen Aankomend Sprinklertechnicus)

Junior Engineer sprinklertechniek (voorheen Aankomend sprinklertechnicus) is een gedegen voorbereiding op het gelijknamige examen. De werking van sprinklersystemen en de toepassing van het sprinklervoorschrift NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 staat centraal.

Lees meer
Inspectie Noodverlichting

In openbare gebouwen of op een werkplek kan in geval van een spanningsuitval, door het ontbreken van daglicht, paniek ontstaan bij de aanwezige personen. Een goed geprojecteerde en functionerende noodverlichting voorkomt dat er bij spanningsuitval paniek ontstaat en laat bij een calamiteit de ontruiming van een gebouw of werkplek snel en ordelijk verlopen. Kiwa R2B kan voor u een inspectie uitvoeren om vast te stellen dat de noodverlichting voldoet aan het doel.

Lees meer
CE Markering ramen en deuren - EN 14351-1

Met de CE-markering op een product verklaart de producent dat de eigenschappen van het betreffende product zijn bepaald op basis van de EN 14351-1. Het aanbrengen van CE markering op ramen en deuren is sinds 1 februari 2010 een wettelijke plicht voor producenten van gevelelementen.

Lees meer
Klaslokaal vol leerlingen
Training Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Training Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP): theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften m.b.t. elektronische branddetectie en brandmelding, ontwerpen projecteren brandmeldinstallatie.

Lees meer
Cursus Ontwerpdeskundige Rookbeheersingssystemen

Ontwerpdeskundige Rookbeheersingssystemen bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP). Verhoog de veiligheid van een gebouw met een rookbeheersingsinstallatie. Zo beheers je rookstromen en worden vluchtmogelijkheden aanzienlijk verbeterd. Dit is ook positief voor de mogelijkheden voor brandweerinzet.

Lees meer
Kiwa Training: vol klaslokaal met een docent
Examentraining Sprinklertechnicus

Examentraining Sprinklertechniek 2: Een training waarbij u wordt voorbereid op het examen. De kennis die binnen Kiwa R2B aanwezig is wordt tijdens de training inzetten om uw theoretische en praktische kennis op peil te brengen.

Lees meer
Automotive Retail Standards - Automerk standaarden

Om een homogeen merkimage uit te stralen doorheen uw distributienet, voeren wij audits uit, trainen wij en begeleiden uw teams bij het opzetten en onderhouden van uw kwaliteitscriteria, met als gemeenschappelijk doel: de garantie van een optimale klantentevredenheid.

Lees meer
Sprinklerinstallatie
Engineer Sprinklertechniek (voorheen Sprinkertechnicus)

De training Engineer Sprinklertechniek (voorheen Sprinklertechnicus) aan. In deze negen dagen durende opleiding doen cursisten verdiepende kennis op over onder meer brandtheorie, gevarenklasse en omvang sprinklerbeveiliging, voorschriften en certificering.

Lees meer
Blusgassysteem en -beveiligingen
Training Beheerder blusgasbeveiligingen

Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de training Beheerder blusgasbeveiligingen. Een eerste algemene kennismaking met de werking van een blusgasinstallatie in theorie en praktijk.

Lees meer
Quickscan Brandveiligheid in gebouwen

Als gebruiker / eigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw pand. Vaak een ingewikkeld dossier, zo blijkt uit de praktijk. In het Bouwbesluit 2012 zijn alle brandveiligheidseisen opgenomen waaraan gebouwen in Nederland ten minste moeten voldoen.  

Lees meer
Inspectie en certificering sprinklersystemen

Kiwa R2B inspecteert sprinklerbeveiliging. Sprinklersystemen zijn betrouwbare brandbeheersingssystemen. Een sprinklerinstallatie is een brandblusinstallatie en dient een beginnende brand te detecteren, signaleren en beheersen. In veel gevallen zal de brand door enkele sprinklers worden geblust.

Lees meer
Inspectie Blusschuimsysteem - Blusschuiminstallatie

Kiwa R2B inspecteert systemen voor blusschuimbeveiliging. Blusschuimsystemen worden vooral toegepast bij de bescherming van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Meer weten over blusschuiminstallaties, lees verder.

Lees meer
Inspectie Rookbeheersingssystemen (RBS)

Rookbeheersingssystemen (RBS) zijn er voor bedoelt om bij brand een rookvrije vluchtweg te creëren voor gebruikers van een bouwwerk. De rook die ontstaat bij een brand vult een gebouw binnen aanzienlijke tijd. Een betrouwbare RWA-installatie is dan ook van belang wanneer mensen bij brand een gebouw moeten verlaten. Kiwa R2B is uw betrouwbare en deskundige partner voor het inspecteren van uw rookbeheersingsinstallatie, rook- en warmteafvoerinstallaties, overdrukinstallaties of langsventilatie- en stuwdrukinstallaties.

Lees meer
Brandmeldinstallaties en sprinklers
Basiscursus Sprinklerinstallatie en voorschriften

Tijdens deze cursus doe je theoretische kennis op van systemen en de heersende normen. De Basiscursus sprinklerinstallaties en voorschriften is bedoeld voor personen die behoefte hebben aan basiskennis over sprinklerinstallaties en hiervoor geldende normen.

Lees meer
Kiwa Training: vol klaslokaal met een docent
Examentraining Junior Engineer sprinklertechniek (voorheen Aankomend sprinklertechnicus)

Examentraining Sprinklertechniek I: Een training waarbij u wordt voorbereid op het examen. De kennis die binnen Kiwa R2B aanwezig is zullen wij tijdens de training inzetten om uw theoretische en praktische kennis op peil te brengen.

Lees meer
Inspectie blusgasinstallatie
Training Blusgassystemen 1 (basis)

De opleiding Blusgassystemen 1 (basis) heeft als doel de kennis te vergroten op het gebied van de werking en opbouw van een blusgassysteem. Training cursus blusgasinstallatie broeikasgassen blusgassysteem brandmeld blusmiddelen proefbrand blusgascilinder gasblussing Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP)

Lees meer
Inspectie en Certificering Watermistsystemen

Een watermistsysteem is een brandbeveiligingssysteem dat zeer fijne watermist of waternevel gebruikt. Als onafhankelijke Inspectie-Instelling kan Kiwa R2B voor u uw watermissysteem inspecteren. Kiwa R2B heeft veel ervaring met het inspecteren en certificeren van systemen voor watermistbeveiliging op basis van de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit.

Lees meer
Verschillende sprinklers
Training Opgeleid Persoon Sprinklerinstallaties

Training Opgeleid Persoon Sprinklerinstallaties bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP): Training voor personen die de testen van sprinklerinstallaties uitvoeren.

Lees meer

Training Sprinkler voor leidinggevend monteur bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP). Voorheen VSI-A, leidinggevend monteur.

Lees meer
Meetwagen Bluswatercapaciteit voor Watervoerende Blussystemen

Bij een watervoerend blussysteem is nodig om periodiek te kijken of vereiste capaciteit nog wordt behaald. Kiwa R2B heeft speciale aanhanger/meetwagen, voorzien van gekalibreerde capaciteitsmeter met slangen en appendages. inspectie bluswatercapaciteit centrale bluswatervoorziening sprinkler sprinklersysteem corrosie

Lees meer