Inspectie services

Klik op uw marktsector of thema voor meer informatie of voer een zoekterm in. U krijgt vervolgens een lijst met relevante diensten en producten.

Uiteraard mag u ook rechstreeks contact opnemen voor verdere informatie via het e-mailadres be.sales@kiwa.com; of via het telefoonnummer: +32 (0)3 259 06 60. Onze collega's staan u graag te woord.

Filter
Markt
Services (97 resultaten)
MRI Safety – Elektromagnetische velden - Statisch magnetisch veld - 0,5 mT

Onze experts voeren een oplevering en een periodieke controle van de veiligheid van MRI-installaties uit wat de risico’s betreft die verbonden zijn aan de blootstelling aan elektromagnetische velden, met inbegrip van het statisch magnetisch veld, inclusief de controle van de veiligheidscontouren rond de magneet, zoals de 0,5 mT-lijn.

Lees meer
Bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer

Brand en ontploffingen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Vaak eisen ze een zware economische tol of kosten ze zelfs mensenlevens. Ontploffingsgevaar komt niet alleen voor in sectoren waar met gevaarlijke chemische stoffen wordt gewerkt.

Lees meer
Visuele inspectie

Een visuele inspectie vormt een goede basis om de uitwendige staat van laswerken te controleren. Ze laat toe om op een snelle en goedkope manier een eerste idee te vormen van de degelijkheid van een las, om mogelijke fouten te detecteren en om eventueel bijkomende niet-destructieve onderzoeken te oriënteren.

Lees meer
Inspection industry
Keuring van persluchthouders

'Ondernemingen of instellingen die persluchthouders gebruiken, zijn er wettelijk toe verplicht om deze installaties regelmatig te laten keuren om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is als EDTC erkend om deze keuring voor u uit te voeren.

Lees meer
Screenshot video: Affakkelen waterstof
Keuring van masten, fakkels en schouwen

Grondige Keuring van Masten, Fakkels en Schouwen - Ontdek Onze Gepersonaliseerde Oplossingen en Resultaten. Belangrijk voor Langdurige Betrouwbaarheid.

Lees meer
Risk-based inspection

Vinçotte (lid van Kiwa group) optimaliseert veiligheid met risk-based inspection en ViA-tool voor efficiënte gegevensbeheer. Kies voor een risico-gebaseerde inspectiestrategie.

Lees meer
Stabiliteitscontroles en technische expertises

Vinçotte (lid van Kiwa group) levert onmisbare stabiliteitscontroles en technische expertises voor uw bouwproject. Wij waarborgen conformiteit met geldende normen en bieden onafhankelijke expertise van ontwerp tot renovatie en na schadegevallen.

Lees meer
99/92/EG (ATEX-137) - Richtlijn betreffende het explosieveiligheidsdocument en het zoneringsdossier

Wilt u het explosiegevaar in uw onderneming laten onderzoeken en maatregelen nemen om dit tot een minimum te beperken? Of heeft u een explosieveiligheidsdocument nodig voor uw zoneringsdossier? Vinçotte (lid van Kiwa group) experten doen onderzoek ter plaatse om uw personeel en uw onderneming te beschermen tegen explosies. Wij onderzoeken, keuren, certificeren en staan u bij met oplossingsgericht advies.

Lees meer
Controle op schimmels of houtworm

De kwaliteit van hout, maar ook van andere materialen, kan aangetast worden door schimmels of houtworm. Deze problemen treden meestal op als gevolg van waterinfiltratie of langdurige blootstelling aan condensatie.

Lees meer
Liften en roltrappeninspecties door Kiwa
Keuring van hefwerktuigen

Wanneer u in uw onderneming hefwerktuigen zoals materiaalliften of hoogtewerkers gebruikt bent u er wettelijk toe verplicht om deze zowel bij de indienststelling, na herstellingen als periodiek te laten keuren om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen garanderen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is daarvoor uw aangewezen partner.

Lees meer
Blusgassysteem
Training Blusgassystemen 2 (hydraulisch calculeren + ontwerpen)

Training Blusgassystemen 2 (hydraulisch calculeren en ontwerpen) bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP)is een training voor personen die zich bezighouden met ontwerpen van blusgasinstallaties.

Lees meer
Ontruimingsalarm inspecteren
Training Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Aan de slag als beheerder van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties? In onze training Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties leer je alles over de grondbeginselen van brand, relevante regelgeving en normen, de verschillende onderdelen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en de diverse soorten alarmen.

Lees meer
Medische stralingsfysica - Radiologie

Onze experts in medische stralingsfysica ontlasten u van de taken met betrekking tot de stralingsbescherming van patiënten en medewerkers op het vlak van radiologie.

Lees meer
Keuring van kranen op schepen

'Schepen die onder de Belgische vlag varen zijn er wettelijk toe verplicht om kranen en andere hefgereedschappen die ze aan boord hebben periodiek te laten keuren om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen verzekeren.

Lees meer
Keuring van stoomtoestellen

'Als u in uw onderneming stoomtoestellen gebruikt, ben u er wettelijk toe verplicht deze periodiek te laten keuren. Deze keuring is noodzakelijk om de conformiteit en de veiligheid van uw installatie te kunnen garanderen.

Lees meer
NDO inspecties op draaiende machines: MT PT VT UT RT onderzoek

Optimaliseer Machineveiligheid met NDO Inspecties - Vinçotte (lid van Kiwa group) biedt deskundige inspecties op draaiende machines (MT PT VT UT RT). Voorkom dure herstellingen en schadegevallen. Ontvang persoonlijke oplossingen en resultaten.

Lees meer
Keuring en risicoanalyse van bliksembeveiliging

Om hoogbouw te beschermen tegen blikseminslagen, worden vaak bliksembeveiligingsinstallaties geplaatst. Ook deze zijn onderworpen aan constructievoorschriften. Vinçotte (lid van Kiwa group) analyseert voor u de mogelijke gevaren, staat u bij met advies en keurt en certificeert. Onze fysici bekijken welke bliksembeveiligingsmethode u het best toepast. Hun bevindingen koppelen ze vervolgens aan de juiste constructie- en montagetechnieken.

Lees meer
Sprinkler aan het plafond
Training NFPA Sprinkler

In de intensieve vijfdaagse training NFPA Sprinkler leer je als ervaren ontwerper van sprinklerinstallaties alles over de NFPA-normen, met de focus op NFPA 13 en verwante standaarden als NFPA 20 en NFPA 22. Je doet kennis op over geavanceerde technieken en leert hoe je de veiligheid en efficiëntie van sprinklersystemen verder kunt optimaliseren.

Lees meer
lighthouse
Veiligheidsafstanden opslag CNG, LNG en LPG

Bij de opslag van CNG, LNG en LPG moeten voldoende veiligheidsafstanden in acht worden genomen om risico's tot een minimum te beperken.

Lees meer
Inspecteur op de werkvloer
Vendor inspection shop services

Verzeker Conformiteit: Onze inspectiediensten garanderen dat uw wereldwijde bestellingen voldoen aan regelgeving. Schakel ons in voor uw gemoedsrust.

Lees meer
lighthouse
Controle van wapenmagazijnen (wapenkamers)

In wapenmagazijnen, en meer bepaald in de wapenkampers, moeten er regelmatig veiligheidscontroles worden uitgevoerd. Vinçotte (lid van Kiwa group) is hiervoor uw ideale partner.

Lees meer
Rookalarm
Controle van rook- en warmteafvoerinstallaties

Rook- en warmteafvoerinstallaties zijn apparaten die rook en warmte afvoeren uit ruimtes waar brand uitbreekt. Ze vergemakkelijken de evacuatie en beschermen het gebouw tegen rook- en waterschade. Vinçotte (lid van Kiwa group) adviseert u in uw keuze voor het juiste systeem, helpt u met de correcte implementatie en controleert de goede werking ervan.

Lees meer
Containers
VA7: veiligheidsadviseur voor transport ADR en RID

De erkende klasse 7-veiligheidsadviseurs van Controlatom adviseren u over het transport van radioactieve stoffen over de weg (ADR) en op het spoor (RID) en voeren fysische controles uit. U kunt een beroep doen op Vinçotte Controlatom (lid van Kiwa group) om u zowel op technisch als op wettelijk vlak te ondersteunen bij het verpakken, het laden en lossen en het transporteren van radioactieve stoffen.

Lees meer
Liften en roltrappeninspecties door Kiwa
Keuring van roltrappen en rolpaden

Als exploitant van roltrappen en rolpaden bent u er wettelijk toe verplicht om ze periodiek te laten keuren om de conformiteit en de veilige werking ervan te kunnen garanderen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is als EDTC of externe dienst voor technische controles gemachtigd om deze keuring bij u uit te voeren. In geval van problemen adviseren wij u ook over maatregelen die u kunt nemen om deze te verhelpen of te voorkomen.

Lees meer