Services

 • In openbare gebouwen of op een werkplek kan in geval van een spanningsuitval, door het ontbreken van daglicht, paniek ontstaan bij de aanwezige personen. Een goed geprojecteerde en functionerende noodverlichting voorkomt dat er bij spanningsuitval paniek ontstaat en laat bij een calamiteit de ontruiming van een gebouw of werkplek snel en ordelijk verlopen. Kiwa R2B kan voor u een inspectie uitvoeren om vast te stellen dat de noodverlichting voldoet aan het doel.
  Lees meer
 • Om een homogeen merkimage uit te stralen doorheen uw distributienet, voeren wij audits uit, trainen wij en begeleiden uw teams bij het opzetten en onderhouden van uw kwaliteitscriteria, met als gemeenschappelijk doel: de garantie van een optimale klantentevredenheid.
  Lees meer
 • Als gebruiker / eigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw pand(en). Vaak een ingewikkeld dossier, zo blijkt uit de praktijk. In het Bouwbesluit 2012 zijn alle brandveiligheidseisen opgenomen waaraan gebouwen in Nederland ten minste moeten voldoen.  
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert systemen voor blusschuimbeveiliging. Blusschuimsystemen worden vooral toegepast bij de bescherming van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Meer weten over blusschuiminstallaties, lees verder.
  Lees meer
 • Rookbeheersingssystemen (RBS) zijn er voor bedoelt om bij brand een rookvrije vluchtweg te creëren voor gebruikers van een bouwwerk. De rook die ontstaat bij een brand vult een gebouw binnen aanzienlijke tijd. Een betrouwbare RWA-installatie is dan ook van belang wanneer mensen bij brand een gebouw moeten verlaten. Kiwa Kiwa R2B is uw betrouwbare en deskundige partner voor het inspecteren van uw rookbeheersingsinstallatie, rook- en warmteafvoerinstallaties, overdrukinstallaties of langsventilatie- en stuwdrukinstallaties.
  Lees meer
 • Een watermistsysteem is een brandbeveiligingssysteem dat zeer fijne watermist of waternevel gebruikt. Als onafhankelijke Inspectie-Instelling kan Kiwa R2B voor u uw watermissysteem inspecteren. Kiwa R2B heeft veel ervaring met het inspecteren en certificeren van systemen voor watermistbeveiliging op basis van de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit.
  Lees meer
 • Bij een watervoerend blussysteem is nodig om periodiek te kijken of vereiste capaciteit nog wordt behaald. Kiwa R2B heeft speciale aanhanger/meetwagen, voorzien van gekalibreerde capaciteitsmeter met slangen en appendages. inspectie bluswatercapaciteit centrale bluswatervoorziening sprinkler sprinklersysteem corrosie
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert blusgassystemen / Blusgasinstallaties o.b.v. de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit. Wilt u meer weten over inspectie van een blusgassysteem, lees dan verder.
  Lees meer
 • Richtlijn 15 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat handreiking voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Kiwa R2B kan uw opslag met een inspectie PGS 15 beoordelen op de brandveiligheidsaspecten uit de richtlijn, tot certificaat en vervolginspectie.
  Lees meer