Vinçotte diensten

Bekijk onze diensten door hieronder uw markt te selecteren. Of voer een trefwoord in om een lijst met relevante diensten te krijgen.

  • Onafhankelijk
  • Volledig uitgerust
  • Hooggekwalificeerd
Filter
Service
Markt
Services (128 resultaten)
MRI Safety – Elektromagnetische velden - Statisch magnetisch veld - 0,5 mT

Onze experts voeren een oplevering en een periodieke controle van de veiligheid van MRI-installaties uit wat de risico’s betreft die verbonden zijn aan de blootstelling aan elektromagnetische velden, met inbegrip van het statisch magnetisch veld, inclusief de controle van de veiligheidscontouren rond de magneet, zoals de 0,5 mT-lijn.

Lees meer
Motorrijder op motor
Typegoedkeuring voor fabrikanten van motorvoertuigen

De Europese en regionale regelgevingen leggen fabrikanten in de automobielindustrie strenge criteria op. Als fabrikant moet u niet alleen voldoen aan die vereisten, maar ook verzekeren dat uw productie in overeenstemming is met de goedgekeurde types. Eens een voertuig aan die vereisten voldoet, kan het geregistreerd en gebruikt worden in elke EU-lidstaat.

Lees meer
Bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer

Brand en ontploffingen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Vaak eisen ze een zware economische tol of kosten ze zelfs mensenlevens. Ontploffingsgevaar komt niet alleen voor in sectoren waar met gevaarlijke chemische stoffen wordt gewerkt.

Lees meer
Visuele inspectie

Een visuele inspectie vormt een goede basis om de uitwendige staat van laswerken te controleren. Ze laat toe om op een snelle en goedkope manier een eerste idee te vormen van de degelijkheid van een las, om mogelijke fouten te detecteren en om eventueel bijkomende niet-destructieve onderzoeken te oriënteren.

Lees meer
Veiligheid van machines in gebruik

Machines en installaties zijn de grootste groep van arbeidsmiddelen die worden gebruikt op de werkvloer. Een goed ontwerp, de juiste veiligheidsvoorzieningen en een correct gebruik zijn essentieel om de veiligheid en efficiëntie van uw machines te garanderen en de levensduur ervan te verlengen.

Lees meer
Keuring van persluchthouders

'Ondernemingen of instellingen die persluchthouders gebruiken, zijn er wettelijk toe verplicht om deze installaties regelmatig te laten keuren om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is als EDTC erkend om deze keuring voor u uit te voeren.

Lees meer
GRMS Certificate

Ontdek de verhoogde normen van de Global Red Meat Standard (GRMS), gespecialiseerd in het waarborgen van ongeëvenaarde transparantie, hygiëne en kwaliteit in vleesproductie.

Lees meer
Quali-SIL: een stap richting naar veiligheid en efficiëntie

Ontdek Quali-SIL: Uw weg naar veiligheid en efficiëntie. Leer waarom functionele veiligheid cruciaal is en hoe SIL verder gaat dan de (petro)chemische industrie. Bereid u voor op een hoog niveau van expertise en behaal het 'Quali-SIL' certificaat voor effectieve risicobeheersing.

Lees meer
Evaluatie van de restlevensduur (RLA)

Beoordeel de restlevensduur van cruciale componenten blootgesteld aan corrosie, erosie en kruip. Onze gekwalificeerde inspecteurs bieden uitgebreide verslagen en betrouwbaarheidsaanbevelingen voor uw infrastructuur.

Lees meer
Screenshot video: Affakkelen waterstof
Keuring van masten, fakkels en schouwen

Grondige Keuring van Masten, Fakkels en Schouwen - Ontdek Onze Gepersonaliseerde Oplossingen en Resultaten. Belangrijk voor Langdurige Betrouwbaarheid.

Lees meer
Risk-based inspection

Vinçotte (lid van Kiwa group) optimaliseert veiligheid met risk-based inspection en ViA-tool voor efficiënte gegevensbeheer. Kies voor een risico-gebaseerde inspectiestrategie.

Lees meer
Stabiliteitscontroles en technische expertises

Vinçotte (lid van Kiwa group) levert onmisbare stabiliteitscontroles en technische expertises voor uw bouwproject. Wij waarborgen conformiteit met geldende normen en bieden onafhankelijke expertise van ontwerp tot renovatie en na schadegevallen.

Lees meer
Materialen - drukapparatuur

Vinçotte (lid van Kiwa group): Experts in materiaaltests, analyses en controles. Verkrijg conformiteitscertificaten met onze ervaren ingenieurs en waarborg de integriteit van uw drukapparatuur.

Lees meer
Medische stralingsfysica - Radiologie

Onze experts in medische stralingsfysica ontlasten u van de taken met betrekking tot de stralingsbescherming van patiënten en medewerkers op het vlak van radiologie.

Lees meer
Typegoedkeuring van bussen

Europese en regionale regelgevingen leggen fabrikanten strenge criteria op voor de productie van bussen van alle soorten en maten. Dat geldt ook voor de bijbehorende componenten, systemen en technische eenheden. Zowel de touringcar die duizenden kilometers aflegt als de schoolbus moeten om veiligheids- en milieuredenen voldoen aan een reeks vereisten, die beschreven staan in een Europese kaderrichtlijn. Die staan beschreven in een Europese kaderrichtlijn.

Lees meer
Advies bij het repareren van drukapparatuur

U wilt herstellingswerken of een conversie uitvoeren aan uw drukapparatuur? Dan is een goede voorbereiding essentieel om de periode van 'downtime' tot een minimum te beperken. Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u het scenario uitwerken dat de grootste tijdswinst oplevert.

Lees meer
Risicoanalyse brand CNG-, LNG- of LPG-installatie

Werkt u met voertuigen die aangedreven worden door een gas, dan is brandveiligheid een extra aandachtspunt. Vinçotte voert een risicoanalyse uit en adviseert u over maatregelen die u kunt nemen om de risico's op brand te minimaliseren en de brandveiligheid te optimaliseren.

Lees meer
Waterstof
Risicoanalyse explosie waterstofinstallatie

'Een lek aan een waterstofinstallatie of -opslagtank creëert potentieel een explosieve atmosfeer. Bij ontsteking hiervan kan een ontploffing plaatsvinden die gevolgd wordt door een fakkelbrand.

Lees meer
Keuring van kranen op schepen

'Schepen die onder de Belgische vlag varen zijn er wettelijk toe verplicht om kranen en andere hefgereedschappen die ze aan boord hebben periodiek te laten keuren om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen verzekeren.

Lees meer
Keuring van stoomtoestellen

'Als u in uw onderneming stoomtoestellen gebruikt, ben u er wettelijk toe verplicht deze periodiek te laten keuren. Deze keuring is noodzakelijk om de conformiteit en de veiligheid van uw installatie te kunnen garanderen.

Lees meer
Certificatie volgens FISQ en FCB

Brandveiligheid is cruciaal voor bedrijven en alleen voldoen aan de wetgeving is niet genoeg. Met een FISQ- en FCB-certificering verplicht u zich tot meer dan alleen de wet en geeft u aan werknemers, klanten en partners aan dat u veel belang hecht aan brandveiligheid.

Lees meer
Een wereld bol met een natuurlijke achtergrond
Review van levenscyclusanalyse (LCA)

Ontdek onze deskundige LCA-review bij Vinçotte (lid van Kiwa group). Wij helpen bedrijven hun milieu-impact te verminderen en positieve resultaten te benutten in marketingcampagnes. Persoonlijke aanpak, heldere feedback.

Lees meer
NDO inspecties op draaiende machines: MT PT VT UT RT onderzoek

Optimaliseer Machineveiligheid met NDO Inspecties - Vinçotte (lid van Kiwa group) biedt deskundige inspecties op draaiende machines (MT PT VT UT RT). Voorkom dure herstellingen en schadegevallen. Ontvang persoonlijke oplossingen en resultaten.

Lees meer
Snijden door middel van lasers
Corrosie- en erosiemapping met 3D-lasertechniek

Vinçotte (lid van Kiwa group) biedt geavanceerde corrosie- en erosiemapping met 3D-lasertechniek voor nauwkeurige metingen van wanddiktes en materiaaldegradatie. Efficiënte, snelle scans met constante precisie.

Lees meer