Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Kiwa is aanwezig in het hart van de samenleving: ons doel is om vertrouwen te creëren in de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk en thuis. We willen de samenleving duurzaam ontwikkelen en verbeteren, zowel wereldwijd als lokaal, ten voordele van iedereen. Onze Corporate Social Responsibility Charter beschrijft onze MVO-verklaring en onze acties rond dit thema.

Onze MVO-verklaring en strategie

Er werden amibtieuze bedrijfsdoelen opgesteld voor Kiwa naar 2022 toe. Het is dus logisch dat onze MVO-ambities dezelfde periode bestrijken en de groei en expansie van Kiwa ondersteunen. Onze CEO Paul Hesselink legt in onze MVO-verklaring uit wat de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Kiwa.

Kiwa past de MVO Prestatieladder toe, een managementsysteem en certificeringsnorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze MVO-ambities zijn ook verwant aan en afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Lees meer over onze MVO-strategie op onze algemene website.