Missie en visie

Missie & Visie

Kiwa wil bedrijven en organisaties vooruit helpen als onpartijdige, onafhankelijke en innovatieve partner. U heeft de ambitie, wij de kennis om samen met u vooruitgang te boeken. Kiwa’s kernactiviteiten zijn Testing, Inspecties en Certificering (TIC), Training en Consultancy. Op basis van gelijkwaardigheid streven we naar een langdurige relatie met u om u te helpen bij het verbeteren van uw organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers. Zo willen we een bijdrage leveren aan steeds betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer wordende organisaties die de hoogste kwaliteit kunnen bieden en op die manier waarde toevoegen aan de samenleving. Trust, Quality, and Progress!

De missie van Kiwa
Kiwa bouwt aan vertrouwen door een bijdrage te leveren aan transparantie van de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van producten, diensten en organisaties en van persoonlijke en duurzame prestaties. Ambitieus, betrouwbaar en betrokken.

De visie van Kiwa
Kiwa streeft ernaar een zelfstandige, wereldwijd opererende TIC-organisatie te zijn die met certificering, testen en (statutaire) inspecties, aangevuld met activiteiten op het gebied van training en consultancy, wereldwijd actief is in bepaalde nichemarkten. Op die manier bouwen we aan vertrouwen.

Onafhankelijkheid

Kiwa is strikt onafhankelijk en niet betrokken bij productie, handel of andere activiteiten die de onpartijdigheid van Kiwa in gevaar kunnen brengen. Er is geen externe invloed op de beslissingen of meningen van Kiwa omtrent de uitkomsten van de eigen bedrijfsactiviteiten, zoals certificering, tests, inspectie of technologie- en dataservices. Het management en personeel van Kiwa begrijpt het belang van objectiviteit en onpartijdigheid bij het uitvoeren van tests, inspectie en certificering. Daarom analyseert Kiwa regelmatig de eigen activiteiten om mogelijke belangenconflicten te identificeren en om de objectiviteit en onpartijdigheid continu te kunnen garanderen. Daarnaast wordt Kiwa op transparante wijze geëvalueerd door verschillende accreditatie-instanties, gecontroleerd door externe organisaties en gekwalificeerd door overheidsinstanties.

Ontdek waarom de bever zo'n belangrijke rol speelt in onze bedrijfsidentiteit.