Benodigde documenten voor SERMI-certificering

SERMI-certificering maakt het werken aan voertuigbeveiliging eenvoudiger, voordeliger, sneller en zorgelozer. Bestel eerst uw certificering. Na elektronische betaling ontvangt u binnen 5 minuten een e-mail om uw aanvraag te starten. Voor zowel de aanvraag van een certificaat voor een bedrijf als voor een medewerker dient u in ons portaal een aantal documenten, verklaringen en gegevens aan te leveren. Ontdek op deze pagina wat u nodig heeft om een aanvraag voor een SERMI-certificaat te doen.*

Een SERMI aanvraag voor een bedrijf:

 • Een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) uploaden die aantoont dat u werkzaam bent in de automotive;
 • Legitimatiebewijs van de rechtspersoon(en);
 • Een verklaring aanvinken dat uw bedrijf legale activiteiten uitoefent;
 • Een verklaring aanvinken dat u geen werkzaamheden verricht die betrekking hebben op de emissie van voertuigen (chiptuning);
 • Bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uploaden met een minimale dekking van €1.000.000 voor letselschade en €500.000 voor materiële schade;
 • Iedere medewerker die SERMI gecertificeerd moeten worden dient te beschikken over een uniek emailadres, en mobiel telefoonnummer;
 • Een digitale verklaring ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger dat het bedrijf voldoet aan de procedurele vereisten;
 • Een uittreksel uit het strafregister voor een rechtspersoon uploaden, maximaal 6 maanden oud.

Een SERMI aanvraag voor een medewerker:

 • Legitimatie (ID of paspoort) uploaden;
 • Een uittreksel uit het strafregister voor een natuurlijk persoon uploaden, maximaal 6 maanden oud;
 • Een bewijs van arbeidsovereenkomst uploaden;
 • Een verklaring aanvinken dat de medewerker niet eerder een SERMI-certificaat had dat ingetrokken is;
 • Een verklaring aanvinken dat de medewerker meer dan twee jaar ervaring heeft als automonteur of minimaal het diploma beroeps secundair onderwijs in autotechnieken bezit. Ontdek de trainingseisen van een Independent Operator-medewerker (IOe) per land.

* De European Association is nog bezig met het samenstellen van een zogenaamde sanctioned interpretation list. Mogelijk worden een of meerdere vereisten aangepast.