• Kiwalla uudistettiin sisäisen auditoijan koulutusta yhdessä asiakkaiden kanssa

  10 toukokuuta 2022

  Huhtikuisena aamuna Clarion Hotel Aviapolikseen on kokoontunut joukko asiantuntijoita, jotka työskentelevät myös sisäisen auditoinnin parissa. He ovat Kiwan tärkeimpien asiakkaiden edustajia, jotka on kutsuttu Kiwan sisäisen auditoinnin pilottikoulutukseen. Tavoitteena on kehittää suosittua koulutusta entistä tehokkaammaksi ja paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

  Lue lisää
 • Tietoturva ei ole "jonkun muun" tehtävä!

  5 toukokuuta 2022

  Tietojen sekä tietotekniikan suojaaminen ja turvallisuus ovat meidän kaikkien asioita. Tämä koskee työtehtäviimme kuuluvia tietoja, mutta myös kotipostilaatikkoomme paperilla saapuvia laskuja sekä eteisen kaapissa välkehtivää nettiyhteyttä. Meillä jokaisella on oltava ymmärrys vastuullamme, hallinnassamme tai käsittelyssämme olevan tietomassan suorasta tai välillisestä arvosta.

  Lue lisää
 • Vetyturvallisuuskoulutus antaa avaimet riskien hallintaan

  14 huhtikuuta 2022

  Kiwan tarjoama vetyturvallisuuskoulutus antaa perusvalmiudet havaita, arvioida ja korjata mahdollisia poikkeamia ja riskitilanteita vedyn tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin ratkaisuissa.

  Lue lisää
 • Omaisuutta kannattaa hallita

  31 maaliskuuta 2022

  Tieto, data, informaatio; saman asian eri sävyjä. Digitaalisessa muodossa bitteinä luotu, säilytettävä ja siirrettävä aineisto on nimestään ja olomuodostaan riippumatta jonkun omaisuutta, jolla on jokin arvo. Tieto-omaisuuden riittävä ja järkevillä panostuksilla tehty suojaaminen edellyttää ymmärrystä ja tietoa siitä mitä suojataan, missä suojataan ja millaisiin tapahtumiin tai häiriöihin varaudutaan.

  Lue lisää
 • Betonijäte muuttuu raaka-aineeksi

  18 maaliskuuta 2022

  Use – Re-Use – Recycle! Tänään 18.3. vietetään kansainvälistä kierrätyspäivää (International Recycling Day), joka muistuttaa meitä jätteiden hyötykäytöstä ja kierrätyksestä. Myös rakennusteollisuudessa materiaalien kierrätys ja uudelleenkäytön edistäminen on askel vastuulliseen rakentamiseen.

  Lue lisää
 • Uutta Kiwalta: Ultraäänilaitteiden kalibrointipalvelu

  3 maaliskuuta 2022

  Kiwa Inspectan kalibrointilaboratorio on aloittanut ultraäänilaitteiden SFS EN ISO 22232-1:2020 group 2 mukaisen kalibrointipalvelun.

  Lue lisää
 • Kattojen lumikuorma aiheuttaa vaurio- ja sortumisriskin

  4 helmikuuta 2022

  Katoille kertyvä runsas lumi saattaa vaurioittaa kiinteistöjen kattorakenteita ja aiheuttaa jopa rakenteiden sortumia. Kiinteistönomistajien kannattaa nyt kiinnittää huomiota asiaan, sillä rakennusten turvallisuus on viimekädessä kiinteistön omistajan vastuulla. Nyt on siis oikea aika vilkaista myös arviointitodistuksen kunnossapitosuosituksiin ja varmistaa, että toimenpiteet on suoritettu suositusten mukaisesti.

  Lue artikkeli
 • Kiwa Inspectan sertifiointi sai asiakkailtaan kiitosta erityisesti asiantuntemuksesta sekä asiakaslähtöisyydestä

  28 joulukuuta 2021

  Kiwan sertifiointipalveluiden asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin marraskuussa 2021 Taloustutkimuksen toimesta. NPS tuloksemme on +67, joka tarkoittaa erittäin korkeaa suosittelun tasoa asiakkailtamme.

  Lue lisää
 • Korruption torjunta on osa (etenkin rakennus)yrityksien sosiaalista vastuullisuutta

  9 joulukuuta 2021

  9.12. vietetään kansainvälistä korruption vastaista päivää. Korruption torjunta on osa (etenkin rakennus)yrityksien sosiaalista vastuullisuutta, joka tarkoittaa sitä, että huomioidaan oman ja yrityksen toiminnan vaikutukset ihmisiin ja heidän yhteisöihinsä. Vastuullisuus on siis oikeudenmukaista, luotettavaa ja yhteiskunnan vaikutukset huomioivaa liiketoimintaa, joka torjuu myös vallan väärinkäyttöä.

  Lue artikkeli
 • ABB luottaa Kiwa Inspectan koulutuksiin

  8 marraskuuta 2021

  ABB:llä on pitkä historia työturvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuutta edistetään yhteistyössä työntekijöiden kanssa, esimerkiksi suunnittelemalla yhdessä koulutuksia. Koulutusten järjestäminen ei ole täysin mutkatonta, sillä globaalilla yrityksellä on myös kaikkia toimipaikkoja koskevia tavoitteita ja vaatimuksia, jotka ohjaavat toimintaa ja henkilöstön kouluttamista. Näitä pyritään yhtenäistämään maailmanlaajuisesti. Sen lisäksi, jokaisessa maassa on omat alaa ja koulutusta ohjaavat lakinsa.

  Lue lisää