Hvordan vi gjør overgangen til ny ISO-standard smidig

  • GAP-analyse: Hva må tilpasses for å møte kravene i den nye standarden
  • Utvikle plan for implementering av ny standard
  • Oppdatere eksisterende styringssystem for å møte kravene i den nye standarden
  • Internrevisjon og evaluere om styringssystemet fungerer tilfredsstillende
  • Opplæring av bedriftens ledelse og ansatte som jobber med kvalitetsstyring

Hvorfor velge Kiwa

  • Rådgivere med lang bransjeerfaring og inngående kunnskap om ISO 9001 og ISO 14001
  • Praktisk tilnærming – våre rådgivere har erfaring både fra rollen som revisor og kvalitetssjef og vet hva som skal til for å bli sertifisert
  • Kiwa er en ledende leverandør av kurs og rådgivning innen ISO 9001 og ISO 14001.

Kurs i nye ISO-standarder

Vi tilbyr også kurs som gjør deg i stand til å håndtere overgangen til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Kurset kan også holdes bedriftsinternt.