• Kiwas kjemikaliesjekk - en pakkeløsning for deg som vil vite status på egen kjemikaliehåndtering
  Les mer
 • Har dere kontroll på kjemikaliene i egen bedrift? Et stoffkartotek er nøkkelen for å sikre en forskriftsmessig og trygg håndtering og oppbevaring av kjemikalier.
  Les mer
 • Har du oversikt over hvilke kjemikalier dere faktisk har? Hender det at kjemikalier blir brukt uten å settes på plass igjen, eller at noen anskaffer et kjemikalie uten å følge innkjøpsrutinene?
  Les mer
 • Kurset vil gi deg en generell innføring i trygg kjemikaliehåndtering. Her er din og dine kollegaers sikkerhet i fokus, og vi vil se på hvilke konkrete tiltak som må gjøres for å håndtere, lagre og avhende ulike kjemikalier trygt.
  Les mer
 • I dette kurset vil vi se på hvilke avsnitt som er viktige for nettopp deg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare. Du vil også lære hva et stoffkartotek er, og forstå viktigheten av å holde informasjon oppdatert.
  Les mer
 • Kurset lærer deg generelt om hvilke farer kjemikalier potensielt kan representere, og hvordan du identifiserer farene ved hvert enkelt kjemikalie på arbeidsplassen din.
  Les mer
 • En kvalitetskontroll utført av Kiwa sikrer at dine sikkerhetsdatablader er av tilfredsstillende kvalitet og oppfyller regelverket.
  Les mer
 • Våre rådgivere kan bistå med risikovurdering gjennom skreddersydde løsninger som passer for dere.
  Les mer
 • Onlinekurs i trygg kjemikaliehåndtering. Dette er kurspakken for deg som omgås eller bruker kjemikalier og ønsker en grunnleggende forståelse, økt kunnskap og praktisk opplæring i kjemikaliehåndtering.
  Les mer
 • Ta vårt bedriftsinterne kurs i kjemikaliehåndtering, og oppfyll kravet om at alle ansatte som jobber med kjemikalier skal ha opplæring.
  Les mer
 • Våre rådgivere har bred teoretisk og praktisk erfaring med kjemikalier til offshorebransjen. Vi hjelper dere med å innhente nødvendig informasjon og registrere i samsvar med HOCNF.
  Les mer
 • Våre rådgivere har kompetanse og erfaring med beregning av IBC-kode og GESAMP-profil for kjemikalier som skal sendes i bulk. Vi hjelper deg med rådgivning og utarbeidelse av søknader.
  Les mer
 • Kosmetiske produkter kan inneholde skadelige eller allergifremkallende stoffer, og er derfor omfattet av et eget regelverk som reguleres av Mattilsynet. Kiwas rådgivere tilfredsstiller de nødvendige kravene om kompetanse, og hjelper deg med å etterleve kravene.
  Les mer
 • Kiwa hjelper deg med melding om klassifisering og merking av stoffer til det europeiske kjemikaliebyrådet ECHA. Våre rådgivere har lang erfaring med REACH og CLP-regelverket.
  Les mer
 • Våre rådgivere har spisskompetanse og lang erfaring med REACH regelverket. Vi kan hjelpe deg med å etterleve samtlige forskriftskrav – fra innledende rådgivning til gjennomføring.
  Les mer
 • Våre rådgivere har lang erfaring med regelverket for transport av farlig gods (ADR/RID). Vi hjelper deg med å oppfylle kravene, og du kan leie en av våre sikkerhetsrådgivere på årlig basis.
  Les mer
 • Vi hjelper daglig bedrifter med å deklarere kjemikalier til produktregisteret ved Miljødirektoratet.
  Les mer
 • Kiwas erfarne rådgivere bistår daglig bedrifter med å utarbeide sikkerhetsdatablader som tilfredsstiller norske og europeiske regelverk.
  Les mer