Sprzęt AGD i przemysłowy

Krajowe przepisy dotyczące wody dla urządzeń wykorzystujących wodę do zastosowań domowych i komercyjnych, takich jak lód, gotowanie i pralki, często muszą wykazywać wyższy poziom ochrony przed przepływem zwrotnym.

Kiwa ma udokumentowane doświadczenie w pomaganiu producentom i dostawcom urządzeń i powiązanych komponentów w uzyskiwaniu atestów produktów, aby zapewnić spełnienie krajowych i międzynarodowych przepisów i norm dotyczących wydajności i higieny.

Kiwa Polska | Testowanie i inspekcja urządzeń domowych i przemysłowych

Nasze usługi w zakresie artykułów gospodarstwa domowego i przemysłowego

  • ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.
    Pokaż
  • Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.
    Pokaż
  • Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.
    Pokaż