Urządzenia zabezpieczające i pomiarowe

W sieciach wodociągowych urządzenia zabezpieczające i pomiarowe mają ogromne znaczenie dla zapewnienia nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę (pitnej) instalacji wody. Kiwa oferuje usługi, które pomagają producentom i dostawcom wykazać zgodność takich urządzeń z krajowymi i międzynarodowymi przepisami i normami dotyczącymi wydajności i bezpieczeństwa higienicznego.

Nasze usługi obejmują szeroką gamę produktów, takich jak wodomierze, pompy, zbiorniki ciśnieniowe, podgrzewacze wody i wiele innych.

Kiwa Polska | Badania i inspekcje urządzeń zabezpieczających i pomiarowych

 

Nasze usługi w zakresie urządzeń zabezpieczających i pomiarowych