Urządzenia zabezpieczające i pomiarowe

W sieciach wodociągowych urządzenia zabezpieczające i pomiarowe mają ogromne znaczenie dla zapewnienia nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę (pitnej) instalacji wody. Kiwa oferuje usługi, które pomagają producentom i dostawcom wykazać zgodność takich urządzeń z krajowymi i międzynarodowymi przepisami i normami dotyczącymi wydajności i bezpieczeństwa higienicznego.

Nasze usługi obejmują szeroką gamę produktów, takich jak wodomierze, pompy, zbiorniki ciśnieniowe, podgrzewacze wody i wiele innych.

Kiwa Polska | Badania i inspekcje urządzeń zabezpieczających i pomiarowych

 

Nasze usługi w zakresie urządzeń zabezpieczających i pomiarowych

  • ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.
    Pokaż
  • Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.
    Pokaż
  • Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.
    Pokaż