Upoważnienia specyficzne dla kraju

Dostawcy sektora wodnego muszą zadeklarować klientom i rządom, że przestrzegają krajowych i międzynarodowych przepisów i norm. Systemy rurowe, zbiorniki magazynowe, powłoki, elementy gumowe, wodomierze, mierniki, głowice prysznicowe, armatura sanitarna, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego, instalacje do uzdatniania wody i chemikalia muszą spełniać sztywne i złożone kryteria, które mogą się znacznie różnić w zależności od kraju.

Inny kraj, różne atesty – długotrwały i kosztowny proces dla producentów i dostawców. Skuteczne nawigowanie po zatwierdzeniach w każdym kraju wymaga godnego zaufania partnera. Nasza zróżnicowana wiedza specjalistyczna, w połączeniu z globalną siecią laboratoriów i partnerów, umożliwia szybsze i bardziej ekonomiczne wprowadzanie Twoich produktów na rynek, od wczesnego opracowywania do końcowego zastosowania.

Niezależnie od tego, czy Twoje produkty, procesy i ludzie muszą wykazać zgodność z wymaganiami w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech czy na przykład w krajach skandynawskich, możemy pomóc Ci spełnić krajowe i międzynarodowe standardy wydajności i jakości higieny w Europie i poza nią.