Systemy rurowe

Systemy rurowe transportują wodę pitną i ścieki. Komponenty tych systemów muszą wykazywać zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami wydajności, zanim będą mogły zostać wprowadzone na rynek. Normy te obejmują wiele aspektów, w tym zapobieganie wyciekom, cykl życia produktu i higienę.

Kiwa ma udokumentowane doświadczenie w pomaganiu producentom i dostawcom systemów rurowych w spełnianiu odpowiednich przepisów zarówno w Europie, jak i poza nią. Nasza bogata oferta obejmuje zatwierdzenia i badania dla metalowych, plastikowych, betonowych i kompozytowych rur oraz instalacji łączących, takich jak kolanka, trójniki, krzyżaki, złączki, śrubunki, korki, zawory i zaślepki.

Kiwa Polska | Twój partner w testowaniu, kontroli i certyfikacji systemów rurowych

 

Nasze usługi w zakresie systemów rurowych

  • ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.
    Pokaż
  • Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.
    Pokaż
  • Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.
    Pokaż