Konstruktions-, tillverknings- och installationskontroll

Kiwa Inspectas roll som kontrollorgan är att verifiera att kraven i SSMs föreskrift är uppfyllda. Vi har lång erfarenhet av kärnkraftindustrin i Sverige och har deltagit i de flesta av de senaste årens effekthöjnings- och moderniseringsprojekt. Vi har även arbetat med nybyggnadsprojekt utomlands.  

I våra tjänster ingår konstruktions-, tillverknings- och installationskontroll för mekaniska anordningar till kärnkraftverken. Exempel på sådana anordningar är rörsystem, tryckkärl, ventiler, värmeväxlare, reaktortankar och dess interna delar.

I konstruktionskontrollen ingår även granskning av termohydrauliska belastningsunderlag samt granskning av konstruktionsspecifikationer. Vi tillhandahåller även tjänster som berör återkommande kontroll vilket omfattar granskning av kontrollprogram, urval för provning, skadetålighetsanalyser och skadeutredningar.

Du kan också anlita oss för audits av tillverkare som uppfyller kraven för att leverera serietillverkade komponenter mot typintyg. Detta innebär att vi insynar tillverkande företags produktion och utför uppföljning av hur deras kvalitetsledningssystem fungerar. 

Våra kompetenser kan naturligtvis även tillämpas inom andra typer av uppdrag om det inte är i konflikt med vår roll som ackrediterat oberoende kontrollorgan för kärnkraft. 

Vi hjälper dig med:

  • Konstruktionskontroll, granskning av hållfasthetsberäkningar och belastningsunderlag
  • Tillverkningskontroll, granskning av ritningar, procedurer och kontrollplaner
  • Installationskontroll, granskning av underlag samt kontrollplaner
  • Återkommande kontroll, granskning av kontrollprogram och urval för provning, skadetålighetsanalyser, skadeutredningar och åtgärdsförslag
  • Granskning av alla typer teknisk- och kontrolldokumentation
  • Mottagningskontroll
  • Audits och utfärdande av typintyg
  • Hållfasthetsanalyser och bedömningar av betongkonstruktioner