Identifiera explosionsrisker i din verksamhet

För att skapa en brand krävs det i princip bara ett brännbart ämne, syre och en värmekälla. För att skapa en explosion måste dessutom det brännbara ämnet vara luftburet. Riskkällor kan vara något så enkelt som ett pulver eller ett dammlager som blandas med luft.

ATEX står för ATmosphere EXplosible och ATEX-direktivet som är implementerat i svensk lagstiftning syftar till att utvärdera sannolikheten för att explosiv atmosfär bildas och vilka risker som kan uppstå. Riskbedömning och klassningsplan är några av de dokument som krävs om det kan förekomma en explosionsfarlig miljö inom en anläggning.

ATEX-direktiven gäller alla anläggningar, såväl nya som gamla, och ställer bland annat krav på:

  • Riskbedömning av verksamheten
  • Zonklassning av lokaler
  • Upprättande av explosionsskyddsdokument

Vi hjälper dig följa ATEX-direktivet

Kiwa Inspecta erbjuder grundliga riskbedömningar av verksamheten i dina lokaler och av din befintliga utrustning. Riskbedömningarna utförs av vår kunniga personal med kompetens inom riskbedömningar i explosiv atmosfär. 

Vi utför även zonklassning och upprättar grunden till ett explosionsskyddsdokument. Ett explosionsskyddsdokument baseras på risk­bedömningen av anläggningen och är det samman­fattande dokumentet med avseende på explosionsskyddsåtgärderna. Dokumentet ska hållas aktuellt och vara tillgängligt på varje anläggning.

Vi håller även utbildningar i ATEX, såväl generella som företagsanpassade.

Typiska objekt

  • Pumpar
  • Silos
  • Kvarnar
  • Ventiler
  • Filteranläggningar